Se distriktsnyhetene fra Østfold

Kathrine Brønn gir deg nyhetene fra Østfold klokken 20:55.