Gjensidige anker Schjenken-erstatning til Høyesterett

Gjensidige forsikring anker dommen om yrkesskadeerstatning til Erik Schjenken til høysterett.

Ali Farah og Erik Schjenken

Ali Farah og Erik Schjenken i retten i 2008.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Tidligere i år fikk Ambulansesjåfør Erik Schjenken medhold i Borgarting lagmannsretten i at hans sykdom, posttraumatisk stressyndrom, var et resultat av en yrkesskade.

Forsikringsselskapet Gjensidige mente at hans sykdom var en belastningsskade som var forårsaket over lengre tid, men fikk ikke medhold og må betale saksomkostningene.

Nå har selskapet anket avgjørelsen til Høyesterett.

Frifunnet for rasisme

Ali Haji Mohamed Farah ble slått ned i Sofienbergparken 6. august 2008. Schjenken og en kollega kom med ambulanse til parken, men kjørte derfra uten å ta med seg Farah og ble deretter anklaget for rasisme.

I ettertid ble Schjenken frifunnet for rasismeanklagene både i rettsapparatet og i offentligheten.

Dommerne mener at rasismebeskyldningene ble framsatt mot ham allerede under arbeidet som ambulansesjåfør i Sofienbergparken og at hans diagnose derfor er å betrakte som en yrkesskade.

Belastningsskade

Gjensidige er enig i at Schjenkens diagnose skyldes det enorme mediepresset saken førte med seg, mener at diagnosen posttraumatisk stressymptom med underdiagnosen medieoffersyndrom, er en belastningslidelse som ikke
kvalifiserer for erstatning.