Saugbrugs samarbeider med Bellona om miljø

Norske Skog og Miljøstiftelsen Bellona inngår en samarbeidsavtale om å skape en mer miljø- og klimavennlig verdikjede.

Norske Skog Saugbrugs

INVESTERER I MILJØ. Det skal bygges et nytt og mer energieffektivt tremasseanlegg ved Norske Skog Saugbrugs i Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Norske Skog har de siste 20 årene gjennomført betydelige investeringer på å effektivisere energiforbruket og redusere klimagassutslippene.

Selskapet har i flere år mottatt anerkjennelse fra det internasjonale Carbon Disclosure-prosjektet (CDP) for samfunnsansvar gjennom rapportering av klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner.

Norske Skog og Miljøstiftelsen Bellona inngår nå en samarbeidsavtale om å skape en mer miljø- og klimavennlig verdikjede.

Les også:

Sven Ombudstvedt

NORSKE SKOG I HALDEN OG SKOGN TENKER MILJØ. - Et konkret eksempel er å finne gode og miljøvennlige anvendelser for aske som oppstår som biprodukt ved Norske Skogs anlegg i Skogn og Halden, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

- Papir er miljøvennlig

Samarbeidet har som mål å redusere miljøbelastningen fra dagens produksjon, utnytte tømmerstokken bedre og finne gode kommersielle miljøløsninger for bioenergiproduksjon og bioavfall.

- Papir er miljøvennlig. Det er basert på en fornybar ressurs, og dessuten blir papir i stor grad gjenvunnet. Bark og annet restavfall brukes som bioenergi.

Vi ønsker et samarbeid for å gjennomgå mulighetene for å skape bedre kommersielle miljøløsninger enn vi har i dag, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Samarbeider med næringslivet

Bellona erkjenner at miljøorganisasjonene ikke kan drive frem miljøløsningene på egen hånd. Derfor har miljøstiftelsen hatt et samarbeidsprogram med næringslivet siden 1998.

Bakgrunnen er at Bellona ønsker å spille på lag med de aktørene i næringslivet som tar miljøet på alvor, slik at vi sammen kan utvikle morgendagens miljøløsninger. For å realisere miljøambisjonene legges det stor vekt på langsiktighet.

Denne samarbeidsavtalen gir partene rom for å utvikle felles visjoner og styrke hverandres kompetanse.

I tillegg bidrar bedriften med et årlig beløp til Bellona etter avtale.

Investerer i Halden

- I Norske Skog har vi lenge jobbet intenst for å drive stadig mer miljøvennlig, og vi har klare og tallfestede mål for kutt i utslipp av klimagasser. For å nå disse må vi bruke energi mer effektivt.

Vi investerer for eksempel mye i et nytt og mer energieffektivt tremasseanlegg ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Samtidig ser vi at vi må gjøre enda mer i fremtiden, og her har vi store forventninger til samarbeidet med Bellona, sier Ombudstvedt.

Bellona-leder Frederic Hauge

ØNSKER MILJØVENNLIG OG BÆREKRAFTIG INDUSTRI. - Sammen kan Norske Skog og Bellona finne og implementere løsninger som er i tråd med våre visjoner og samtidig gir en levedyktig industri, sier Frederic Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Bærekraftig, landbasert industri

- Industrien må ta ansvar i miljø- og klimasammenheng. Bellonas visjon er at vi har en bærekraftig landbasert industri i Norge,sier Frederic Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona.

- Vi trenger industriarbeidsplasser, og industrien produserer varer vi er avhengige av. Samtidig fører all industrivirksomhet til energibruk og utslipp til omgivelsene våre.

Målet må være å redusere disse ulempene så mye som overhodet mulig, og her vil vi i Bellona gjerne bidra til at Norske Skog blir en foregangsbedrift, sier Frederic Hauge.