Hopp til innhold

Tatt med heroin - frikjent i retten

– Det var ikke heroin, det var neshornpulver, forklarte mannen i retten. Dermed slapp han ut etter ett år i varetekt.

Bjørn Haaland

Sorenskriver Bjørn Haaland var ikke 100 prosent sikker på at afrikaneren smuglet narkotika med vilje. Derfor ble mannen frikjent.

Foto: Domstoladministrasjonen

Den afrikanske mannen ble tatt på en buss på Svinesund i desember i fjor, med nesten 400 gram blandet narkotika gjemt i kroppslige hulrom.

Da saken mot ham ble behandlet i Halden tingrett, kom mannen med en forklaring som retten mente kunne være sann. Dermed ble han en fri mann.

– Vi skal være bortimot 100 prosent sikre på at tiltalte forsettlig har innført narkotika. Normalt sett vil det være helt uproblematisk ved den typen innførsel det her er snakk om. Men i dette tilfellet har han gitt en forklaring, den første jeg har hørt i denne typer saker, som er såpass plausibel at man ikke kan se bort fra den, sier sorenskriver Bjørn Haaland.

LES OGSÅ:

Avhørt kun en gang

Mannen ble avhørt kun én gang etter at han ble tatt. I avhøret nektet han straffskyld og påsto da at han trodde han fraktet afrikansk medisin i form av en stoffblanding inneholdende neshornpulver.

Den samme forklaringen gjentok han i retten. Der ble det også lagt frem tre avisartikler som illustrerte at salg og smugling av neshornpulver er en relativt stor industri og at neshornpulver har en høyere kilopris enn hva gull har.

Påtalemyndigheten baserte saken i stor grad på at mannen innrømmet overfor tollerne at han visste at han fraktet narkotika. Men dette hersket det stor tvil om i Halden tingrett.

«Tiltalte hevder han på det aktuelle tidspunkt snakket meget dårlig engelsk. Tollvitnet som forklarte seg i saken snakker på den annen side ikke fransk. Retten finner således å ikke kunne se bort ifra at tiltalte har sagt noe som " ... jeg frakter ikke stoff" i stedet for det tolleren oppfattet som " ... jeg frakter stoff"»

LES OGSÅ:

Mener rettsvesenet fungerer

– Det hele satte retten i en unik situasjon, mener sorenskriver Bjørn Haaland.

– Jeg kan tenke meg at politiet har stirret seg litt blind på at saken har sett så enkel ut at de ikke har sett at de bør gjøre mer etterforskning.

I dommen står det at påtalemyndigheten ikke har klart å bevise at tiltalte har utvist forsett. Retten finner at påtalemyndigheten heller ikke har bevist at tiltalte handlet uaktsomt, da tiltaltes forklaring vedrørende neshornpulver fremstår som tilstrekkelig plausibel til at denne ikke kan sees bort fra.

Dermed valgte retten å frikjenne mannen.

– Denne saken er et eksempel på at rettsvesenet fungerer ganske bra. Dette er en sak som i første øyekast ser veldig opplagt ut. Så finner vi tre dommere ut at den ikke er så opplagt og da lar vi den tvilen komme tiltalte til gode som vi plikter å la tiltalte nyte godt av, sier Haaland.