SAS kan slippe miljøbot

Politiet mener SAS brøt forurensningsloven da store mengder brannskum rant ned i grunnvannet under Oslo Lufthavn. Likevel kan flyselskapet slippe bot.

 Oversiktsbilde av fly ved terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen

I en flyhangaren på Oslo Lufthavn ble det automatiske brannslukningsanlegget utløst. Det første til at giftige kjemikalier rant ned i grunnvannet under flyplassen.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Romerike politidistrikt har brukt så lang tid på saken at den nå må henlegges, sier statsadvokat Stein Vale til NRK.

Høsten 2010 ble det automatiske brannslukningsanlegget utløst i en flyhangar på Oslo Lufthavn. Store mengder brannskum fylte hangaren, rant ut av portene og ned i sluk på utsiden. Deretter forsvant mye av kjemikaliene ned i grunnvannet under flyplassen.

Brannskummet er av en forbudt type, med høyt innhold av det kreftframkallende og nærmest ikke-nedbrytbare stoffet PFOS (se faktaboks).

SAS, som eide hangaren, ble i juni 2011 politianmeldt av det daværende Klima- og forurensningsdirektoratet.

Mener SAS fortjener bot

Statsavdokat Stein Vale

Statsadvokat Stein Vale kritiserer Romerike politidistrikt.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Både Vale og juristene i Romerike politidistrikt mener flyselskapet fortjener bot for utslippet. Men politidistriktet har ruget så lenge på saken at den er blitt strafferettslig foreldet.

Statsadvokat Stein Vale er svært kritisk til måten saken er håndtert på i politidistriktet.

– Det er svært beklagelig at en sak blir liggende ubehandlede så lenge. Etter min vurdering er det åpenbart begått en straffbar handling her.

– Beklagligvis var saken allerede ett år gammel da den ble anmeldt til politiet. I tillegg hadde vi ikke ressurser til å prioritere saken høyt nok, sier politiadvokat Bjørn Arne Tronier ved Romerike politidistrikt.

Foreldelsesfristen er imidlertid to år for straffereaksjoner. Tronier mener kritikken mot politidistriktet er berettiget.

– Men vi må nok akseptere i dag at politiet ikke har ressurser til å etterforske alle saker innenfor fristene.

Håper politidistriktet skjerper seg

Statsadvokat Stein Vale forventer at Romerike politidistrikt nå skjerper seg når det gjelder å prioritere forurensningssaker.

– Når det er snakk om alvorlige forurensningssaker så skal ikke de bli liggende. Der har vi klare direktiver fra Riksadvokaten. Vi får håpe at dette ikke gjentar seg.

Anmeldelsen av SAS var den første i sitt slag, der et selskap ble anmeldt av miljømyndighetene for utslipp av den nye giftverstingen PFOS.

Flyselskapet har tidligere innrømmet at giftutslippet stammet fra deres hangar, og har beklaget at det var PFOS i brannslukningsanlegget

Miljødirektoratet har nå mulighet til å klage henleggelsen inn for riksadvokaten.

SE VIDEO: Forbudt miljøgift funnet i grunnvann

Video Forbudt miljøgift funnet i grunnvannet på Gardermoen