Må spare over 60 millioner kroner

Det som gjelder nå er å holde pusten og betale ned gjelda, ifølge rådmannen.

Sarpsborg kommune

Det kan bli mer sparing for Sarpsborg kommune. I dag la Rådmannen frem sitt budsjettforslag for 2016.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Sarpsborg kommune har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet og må belage seg på nok et år med kutt. Utekontakten avvikles, det samme gjør Home Start i rådmannens forslag til budsjett for 2016. Hun legger opp til at det spares på flere områder.

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar

Rådmannen i Sarpsborg, Unni Skaar, varsler moderate, men merkbare innsparinger.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det er lagt inn noe innsparing på grunntjenestene, både skole, helse og omsorgstjenester. Men vi har også en stor innsparing på administrative funksjoner og på teknisk, som vi har forberedt i året som går, og som blir iverksatt nå fra 1. januar, sier rådmann Unni Skaar.

Ikke rom for bibliotek, kulturskole og idrettshall

Sarpsborg kommune har gjennomført store investeringer i årene som har gått. Nå skal de betales, og behovet for nye investeringer er ikke like stort, ifølge rådmannen.

I budsjettforslaget trekker hun frem fire nye investeringer det ikke er rom for. Det er bibliotek, kulturskole, Idrettshall Sandbakken og nye funksjoner for Sarpsborg scene.

Rådmannen presiserer at de har gjort mye bra investeringer i Sarpsborg og at de har investert i nye skolebygg og barnehagebygg og helse- og omsorgsbygg, og kultur.

– Det som gjelder nå er en pause - holde pusten - betale ned gjelda vår, og ikke investere mer enn absolutt nødvendig de neste fire årene, sier Skaar.

Foreslår uendret eiendomsskatt

Eiendomskatten er forutsatt på samme nivå de neste fire årene.

– Det er jo et politisk spørsmål, men fra min side så har vi ikke forutsatt økning i de årene som kommer.