Sarpsborg kan få passkontor

Øst politidistrikt anbefaler at det blir tre passkontor i politidistriktet, og at disse legges til Lillestrøm, Ski og Sarpsborg. Det forteller Heidi Vinsrud som er seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt. I dag ligger passkontoret i Østfold i Råde, men får politiet gjennomslag for sine anbefalinger vil det bli flyttet til Grålum i Sarpsborg. Det er Justisdepartementet som til slutt skal avgjøre hvor passkontorene skal ligge.