Sarpsborgs nye ferjeleie for båtbuss?

– Glomma bør få en elvemetro fra Sarpsborg til Fredrikstad, mener Tor Egil Brusevold, leder av landbruk og teknikkutvalget i Sarpsborg.

Tor Egil Brusevold vil ha elvemetro fra Pæddekummen

Pæddekummen kan bli første stopp for elvemetroen Tor Egil Brusevold, leder av landbruk og teknikk i Sarpsborg ønsker seg.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– God ide, sier Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold som styrer pengesekken til kollektivtrafikken.

– Vi skal jo bygge ut fylkesvei 109 og det blir behov for avlastning der, så kanskje elvemetro er en av de, sier Moe.

Avlaste biltrafikken

Det er leder av landbruk og teknikkutvalget i Sarpsborg, Tor Egil Brusevold fra Arbeiderpartiet som lanserer tanken om en bussbåt mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

For ham er en ny kai en del av ønske om å ruste opp området omkring «Pæddekummen» i Sandesund og gi folk et alternativ til bilen.

Pæddekummen, stoppested for båtbuss ?

En ny kai for elvemetro er en del av Brusevolds ønske om å ruste opp området omkring ' Pæddekummen ' i Sandesund i Sarpsborg.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Du kjører ned elva på 15–20 minutter med båt. Hvorfor kan det ikke være en del av miljøet for å avlaste bilen? Spør Brusevold. Han mener det blir kort vei med sykkel fra ferjeleiet i Sandesund til Sarpsborg sentrum.

På vei fra Sarpsborg til Fredrikstad ser han for seg stopp på Greåker, Hauge og ferjeleiene som byferjene i Fredrikstad alt bruker på Sellebak og Lisleby.

– Men båttypen må være en annen enn de har i Fredrikstad i dag, så den kan gå litt fortere opp elva.

– Vi har bussen

Subsidiering av kollektivtilbud i fylket er det Østfold fylkeskommune som står for.

– Vi har bussen, ikke minst Glommaringen som frekventere denne strekningen, men her må vi se på nye muligheter sier Olav Moe. Han synes det er en god og spennende ide.

– Elva har vært en viktig ferdselsåre som i stor grad har vært med å bygd dette samfunnet og i dag ligger hun nesten ubrukt, så hvorfor ikke?

I området hvor Brusevold ønsker brygge for en elvemetro legger Sarpsborg kommune i dag ut en ny avløpsledning lenger ut i elva.

Trenger hjelp fra Borg havn

Etter hvert håper Brusevold han får politikerkollegene med på bruke penger på et fint grøntanlegg med benker ved Pæddekummen. Når det gjelder elvemetro håper han på drahjelp fra nabobyen.

– Jeg tror det er realistisk med en prøveperiode hvis vi hadde en brygge her, sier Brusevold og frir til Borg havnevesen. Han håper de vil ta den regninga.

– Hvis Borg havn er på hugget og vil hjelpe oss litt her oppe så kan elvemetroen komme med en gang, sier Brusevold med optimisme i stemmen.