Sannsynligvis feil syndebukk i legionella-saken

Det var etter all sannsynlighet likevel ikke scrubber-anlegget til Borregaard som var smittekilden til legionella-utbruddene.

Video Scrubber-anlegget til Borregaard frikjent

Scrubber-anlegget til Borregaard frikjent.

Legionella-utbruddene i 2005 og 2008 forårsaket 12 dødsfall, og etter første utbrudd i 2005 sikret Borregaard scrubber-anlegget for flere millioner kroner for å hindre at slik smitte skulle slippe ut fra anlegget.

Nå viser imidlertid en fersk rapport at det sannsynligvis ikke var dette anlegget smitten stammet fra, men derimot det biologiske renseanlegget til Borregaard i Sarpsborg.

Ble spredd via vann og ikke luft

Smitten kom riktignok fra bedriften i Sarpsborg, men legionella-bakterien ble spredd via vann og ikke luft.

Scrubber-anlegget, et renseanlegg som avgir vanndamp til luft, ble av helsemyndighetene i 2008, antatt å være smittekilden i begge utbruddene. Men, denne rapporten viser altså at det etter all sannsynligvis likevel ikke kan ha vært tilfelle, etter all sannsynlighet.

– Konklusjonen viser at langdistanse-spredning fra dette anlegget er veldig lite sannsynlig her, sier Viggo Waage, som har ansvaret for risikoanalyse ved Borregaard.

– Glomma må ha vært full av smitte

Sarpsfossen

Sarpsfossen.

Foto: NRK

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Borregaard, Folkehelseinstituttet og Forsvarets forskningsinstitutt. Og den konkluderer altså at legionella-smitten har skjedd via vann, i det biologiske renseanlegget hos Borregaard.

Dette anlegget stengte Borregaard i 2008, fordi de selv fryktet at dette renseanlegget kunne være smittekilden.

– Det betyr at det har vært store mengder legionellasmitte i Glomma etter de første utbruddene i 2005. Da ble det produsert store mengder legionella-smitte i dette anlegget, og dette smittet videre til lufta via vannet i Glomma, sier Waage.

Møtte motstand

Borregaard møtte stor motstand fra lokale miljøforkjempere da de stengte dette anlegget. Blant andre reagerte Naturvernforbundet i Østfold kraftig på at helsemyndighetene anbefalte å stenge deler av det biologiske renseanlegget ved Borregaard.

Denne stengningen førte til dårligere vannkvalitet i Glomma. Utslippene fra fabrikken økte da med 60 prosent.

– Folkehelseinstituttets anbefalinger om å stenge det biologiske renseanlegget er av en slik betydning at det er riktig å la hensynet til helse gå foran miljøhensyn. Vi ser det derfor som nødvendig å tillate økte utslipp av organisk stoff og kobber til Glomma for en periode, sa SFT-direktør Ellen Hambro etter Folkehelseinstituttets anbefaling i 2008.

Nå kommer disse anleggene til fortsatt å bli holdt stengt forsikrer Borregaard.