Sannsynlig omikronvariant i Drammen

Drammen kommune er blitt varslet om en positiv koronaprøve som etter all sannsynlighet er av omikronvarianten. Den positive prøven er ikke av deltavarianten og smittevernoverlege Einar Sagberg mener det er så godt som sikkert at det er omikronvarianten som kan påvises i prøven. Ifølge smittevernoverlegen kan dette smittetilfellet spores til smitteutbruddet i Oslo.