Hopp til innhold

Sandberg: Våpenfunn ikke fra Orderud-saken

Kripos har undersøkt våpenet som privatetterforsker Tore Sanderg leverte Gjenopptakelseskommisjonen, og mener det ikke kan knyttes til Orderud-saken. Likevel vil Sandberg undersøke våpenet enda en gang.

rivatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver, av typen Colt Police Special 38 kaliber, til gjenopptakelseskommisjonen i Orderudsaken.

Våpenet Kripos har undersøkt, er av typen Colt Police Special, og serienummeret tyder på at det er fra 1913. Undersøkelsene tyder på at løpet er byttet ut.

Foto: Tore Sandberg

– Kripos skriver at resultatet av sammenlikningen fra kårboligen og fra prøveskytingen med stor sikkerhet taler for at de (prosjektilene funnet på åstedet) ikke er utskutt fra denne revolveren, sier Sandberg.

I romjula ble det kjent at Tore Sandberg, som jobber med å få saken til drapsdømte Per og Veronica Orderud gjenopptatt, hadde mottatt et .38-kaliber våpen av typen Colt Police Special av en person i Holmestrand-området. Et slikt våpen var et av to som ble brukt under trippeldrapet på Orderud gård pinsa 1999.

Ingen av de to drapsvåpnene er noen gang funnet, og Sandberg ville undersøke om dette kunne være drapsvåpenet.

Han leverte derfor våpenet til Gjenopptakelseskommisjonen, som jobber med en begjæring som Sandberg tidligere har levert på vegne av Per og Veronica Orderud.

Kommisjonen sendte våpenet videre til Kripos, som har prøveskutt revolveren og undersøkt om det kan være drapsvåpenet.

I dag kom konklusjonen, og overfor NTB bekrefter kommisjonens leder, Siv Hallgren, at prosjektilene fra åstedet med stor sikkerhet ikke er skutt fra våpenet som nå er undersøkt.

Vil ha ny undersøkelse

Selv om ikke Kripos-undersøkelsene tyder på at dette var drapsvåpenet, kommer Sandberg til å kreve at det blir gjort ytterligere en undersøkelse av våpenet.

Han er nemlig opptatt av at to uavhengige laboratorier skal gjøre denne typen undersøkelser. Tidligere har Sandberg sendt patroner og tomhylser som ble funnet på åstedet til en våpenteknisk ekspert i USA. Han kom til en annen konklusjon enn Kripos gjorde. Denne rapporten kom imidlertid mange år etter at Kripos-konklusjonen ble lagt frem for retten i Orderud-saken.

Derfor er Sandberg opptatt av at to uavhengige laboratorier skal se på saken.

– Det er en grunnleggende innvending jeg har mot mye i norsk rettspraksis. Så viktige beviselementer som dette bør forelegges for minst to kompetente laboratorier, sier Sandberg.

– Opererer ikke med håp

Våpenet Sandberg leverte fra seg, ble produsert i 1913. Undersøkelsene til Kripos viser at revolverens løp trolig ikke er originalt, men skiftet ut en eller annen gang etter 1927. Det er imidlertid løpet som avsetter de fleste sporene ved avfyring, og som er undersøkt av Kripos denne gang.

– Det åpner for at det i revolverens levetid, uten at man vet på hvilket tidspunkt, har vært gjort noe med revolveren som gjør at løpet er skiftet. Om det skjedde i 1928 eller i fjor, det har jeg ikke noen forutsetning for å ha noen oppfatning om, sier Sandberg.

Selv om privatetterforskeren tidligere har forklart at det kan ha stor betydning for saken dersom drapsvåpenet blir funnet, vil han ikke si at han er skuffet over Kripos´ konklusjon.

– Jeg opererer ikke med håp, men jeg vil så langt som mulig fastslå tekniske fakta. Det er det avgjørende for meg. Jeg har aldri sagt at jeg håper dette er drapsvåpenet, sier han.

PRESSEKONFERANSE MED PER OG VERONICA ORDERUD

I juni 2018 holdt Tore Sandberg (midten) pressekonferanse på Orderud gård sammen med Per og Veronica Orderud. De fortalte om noe av innholdet i begjæringen om å få saken opp igjen som de nå leverte til Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix