Hopp til innhold

Sammenligner barnehage med butikk

Kommunale barnehager i Oslo kan bli solgt til private. Fremskrittspartiets gruppeleder Carl I. Hagen ser ingen prinsipiell forskjell på en barnehage, en matbutikk og en hvitevareforhandler.

Barnehage

Carl I. Hagen sammenligner barnehagedrift med å selge dagligvarer eller hvitevarer.

Foto: Ragnhild Osnes Olsen / NRK

Carl I. Hagen

Fremskristtpartiets gruppeleder Carl I. Hagen.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

– Vi er ikke engasjert i dagligvarevirksomhet, vi er ikke engasjert i salg av hvitevarer, vi er ikke engasjert i restaurantvirksomhet, sier Hagen.

– Så hvorfor i all verden skal vi binde skattebetalernes penger som vi har lån på? Vi vil redusere kommunens lånegjeld slik at vi sparer renter og avdrag, og får mer penger til å styrke eldreomsorgen, få bedre veier og bedre nødvendige offentlige tjenester. Og ikke engasjere oss i ting som private gjør bedre og billigere, sier Hagen.

Men å ta seg av barn, og å gi barn et pedagogisk tilbud er mer en samfunnsoppgave enn å selge hvitevarer?

– Det var private som begynte med barnehager, svarer Hagen.

Nå har de fire borgerlige partiene i bystyret blitt enige om å utrede muligheten for en privatisering av barnehager, slik at en beslutning kan tas under budsjettbehandlingen for neste år.

Ingvild Reymert

SVs bystyrerepresentant Ingvild Reymert.

Foto: Stig Marlon Weston/SV
Bekymret for barn og ansatte

SVs bystyrerepresentant Ingvild Reymert er opprørt over at Hagen sammenligner barn og hvitevarer. Hun er i tillegg bekymret for de ansatte dersom kommunale barnehager havner i privat eie.

– Barnehager skal være en trygg arena og sikre en trygg oppvekst for Oslos unger. Og da reagerer vi sterkt på at høyresida vil selge ut de kommunale barnehagene og si fra seg ansvaret for å sikre en trygg hverdag, sier Reymert.

Men barna har vel en trygg hverdag i alle de private barnehagene som alltid har eksistert og eksisterer i dag?

– Det er ingen grunn til å sette sikkerhet og framtida til de kommunale barnehagene på spill med å legge dem ut for salg. De fungerer godt i dag, og sikrer en god oppvekst og gode ansettelsesforhold for alle de som jobber i barnehagene. Nå settes deres ansettelsesforhold og arbeidshverdag på spill, sier Reymert.

Vil ha balanse

Eirik Lae Solberg (H)

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Foto: Oslo Høyre

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg vil nyansere det Fremskrittspartiet, og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige om. Han understreker at det bare er noen barnehager som eventuelt skal selges.

– I Oslo har vi tradisjonelt hatt en veldig bra balanse mellom offentlig drevne, ideelt drevne og privat drevne barnehager. Og det er en balanse vi ønsker å fortsette med, sier Solberg.

– Nå har vi hatt en veldig oppbygging av barnehagekapasitet, og den ble stort sett etablert i kommunal regi. Nå ser vi at interessen blant private for å drive flere barnehager er større, og da synes jeg vi skal unsersøke om det er grunnlag for at noen av de veldig mange som ble etablert, også bør drives av private, sier Solberg.