Hopp til innhold

Samling gjør at flere overlever hjerneslag

Flere menneskeliv reddes hvert år etter at behandlingen av slagpasienter ble samlet ved ett sykehus i Østfold. Sykehuset var blant landets dårligste på feltet i 2009.

Volker Moræus Solyga

– Det å samle behandlingen av slagpasienter ved en slagenhet, har gitt gode resultater. Mange små brikker fører til en bedre behandling, sier Volker Moræus Solyga avdelingssjef ved nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Pasienter med hjerneslag som ble behandlet ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad, hadde landets laveste overlevelsesprosent i 2009, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

30 dager etter at pasienten ble syk, var det bare 75 prosent som fortsatt levde. Landets beste sykehus lå da omkring 90 prosent overlevende etter 30 dager.

– Organiseringen av slagbehandlingen i Østfold er nok den viktigste forklaringen til dette, sier avdelingssjef ved nevrologisk avdeling, Volker Moræus Solyga.

Delt mellom to sykehus

Fram til 2011 var slagbehandlingen delt mellom sykehusene i Moss og Fredrikstad. Ved Moss overlevde flere av pasientene, 86 prosent levde fortsatt etter 30 dager, det samme som landsgjennomsnittet.

Eldre pasienter med hjerneslag og pasienter med forbigående symptomer som kunne tyde på hjerneslag, ble utredet og behandlet hovedsakelig i Moss. De yngre slagpasientene inkludert alle hjerneblødninger ble behandlet i Fredrikstad.

– Pasienter med hjerneblødning har i utgangspunktet høyere dødelighet og det er noe av forklaringen til de stygge tallene for avdelingen i Fredrikstad, mener avdelingssjefen.

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold i Fredrikstad hadde dårlige resultater i sin behandling av slagpasienter i 2009. Bare 75 prosent av slagpasientene levde 30 dager etter at de ble syke.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Det var ønske fra flere i fagmiljøet at slagbehandling skulle samles og at man skulle endre prosessene rundt behandlingen.

Opprettet slagenhet

I 2011 ble avdelingene samlet i Fredrikstad ved en egen slagenhet. Dette førte raskt til bedring i overlevelsesprosenten.

En undersøkelse av pasientene i tidsrommet fra 2011 til 2013 viser at Sykehuset Østfold er oppe nær landsgjennomsnittet for overlevelse. 85,7 prosent av slagpasientene lever etter 30 dager.

Solyga sier det er vanskelig å tallfeste hvor mange flere som overlever, men at det kan være omkring åtte flere pasienter som overlever årlig etter omleggingen av behandlingen.

– Raskt til sykehus

– Det er mange små brikker som gir en bedre behandling. Det er nå en enhetlig utredning og behandling ved slagenheten, dedikerte ansatte, sykepleiere med spesialisert utdanning, fysioterapeuter, avtale med logoped og mye mer, sier Solyga.

Men fortsatt er det viktigste at pasientene kommer raskt til sykehus ved mistanke om hjerneslag.

Mistenker du noen har fått hjerneslag så se etter symptomer som ansiktslammelse, lammelse i arm eller ben, utydelig tale eller at personen ikke finner ord.

– Hvis noen av dine nærmeste har disse symptomene så ring etter ambulanse, avslutter Solyga.