Salutt for unionsoppløsningen

Både Fredriksten i Halden og Fredrikstad festning har saluttplikt. Mandag salutteres det for unionsoppløsningen.

I flere år hadde alle festningene her til lands saluttrett, og det var tilfeldig hvilke festninger som salutterte.

Det eneste unntaket var Akershus Festning der det alltid har blitt saluttert etter reglene.

Fra 2007 ble saluttplikten gjeninnført og det salutteres nå fra 10 av de nasjonale festningsverkene i Norge.

Les også:

Festning

Fredriksten festning i Halden er en av 10 norske festninger med plikt til å saluttere.

Foto: Rainer Prang

Fredrikstad og Fredriksten med saluttplikt

Salutteringen blir utført av militære avdelinger knyttet til festningene eller av avdelinger fra Heimevernet.

Festninger med saluttplikt:

Akershus Festning - Oslo
Oscarsborg Festning - Drøbak
Fredriksten Festning - Halden
Fredrikstad Festning - Fredrikstad
Kongsvinger Festning - Kongsvinger
Fredriksvern Verft - Stavern
Bergenhus Festning - Bergen
Kristiansten Festning - Trondhjem
Vardøhus Festning - Vardø
Karljohansvern - Horten

Salutt i Gamlebyen

På Fredrikstad festning salutteres det med kanonene rettet ut over Glomma i retning byen på vestsiden av elva.

Foto: Marie Peyre / NRK

Salutt for unionsoppløsningen

Det salutteres vanligvis klokka 12 på hverdager og klokka 13 på søndager.

Kommende mandag salutteres det for unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge, som fant sted 7. juni 1905.

Datoer for ordinær saluttering i år er:

21. februar - kongens fødselsdag
8. mai - frigjøringsdagen
17. mai - grunnslovsdagen
7. juni - unionsoppløsningen
4. juli - dronningens fødselsdag
20. juli - kronprinsens fødselsdag
19. august - kronprinsessens fødselsdag

Salutten en ærebevisning

Ordet salutt kommer fra latin og betyr hilsen eller æresbevisning, og tradisjonen har røtter tilbake til senmiddelalderen da skip skjøt med løskrutt når de nærmet seg havn eller passerte fremmede skip.

Slik fortalte man at skipet hadde fredelige hensikter.

Salutten ble besvart fra den eller de festningene som forsvarte de aktuelle havnene.

Ikke tilfeldig antall skudd

Mange av saluttbestemmelsene har utspring i svært gammel praksis. For eksempel er det ikke tilfeldig at det som regel skytes 21 skudd.

For viktige begivenheter i det kongelige hus gis dobbel kongesalutt, som er to ganger 21 skudd.

Ved dødsfall i det kongelige hus gis sørgesalutt med 21 skudd. Det er 5 sekunder mellom skuddene i vanlig salutt, 30 sekunder i sørgesalutt og 1 minutts opphold mellom skuddene i dobbel salutt.

Kilde: Nasjonale festningsverk