Saktegående kø på E18

Trafikken går sakte på E18 ved Kjellstad etter trafikkuhell. Ifølge politiet er ingen personer skadet som følge av uhellet.

Saktegående kø på E18 på grunn av trafikkuhell