Uenige om CD-spor beviser 22. juli-lekkasjen

Tidligere bistandsadvokat i 22. juli-rettssaken, Sigurd Klomsæt, nekter for at han lekket bilder og bevismateriale fra Utøya til mediene. Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett.

Sigurd Klomsæt

Mandag møter advokat Sigurd Klomsæt i retten. Han nekter for at han lekket bilder og informasjon fra etterforskningen i 22. juli-saken til pressen i februar i fjor.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin mener de kan bevise at lekkasjene til pressen ikke kom fra Sigurd Klomsæt.

Foto: Kent Skibstad / NTB Scanpix
Knut Skavang

Politiadvokat Knut Skavang sier til NRK at de mener de har gode beviser på hvor lekkasjen kom fra.

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Klomsæts advokat mener han kan bevise at den tidligere bistandsadvokaten ikke var kilden, som brakte informasjon om etterforskningen av 22. juli-saken videre til pressen.

– Ut fra de opplysningene som foreligger, er det nokså trygt for Klomsæt å gå i retten, sier hans advokat, Arvid Sjødin til NRK.

Klomsæt mener en annen må stå bak lekkasjene, og nekter å godta forelegget på 20 000 kroner for grov uforstand.

Politiet på sin side mener bevisene er sterke.

– Det er et vannmerke som er plassert på CD-en som ble overlevert. Det er akkurat det samme vannmerket på bildene som dukket opp i media på ettermiddagen 3. februar, som på CD-en Klomsæt fikk, sier politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt, Knut Skavang, til NRK.

Merket CD-ene

Det er på grunnlag av spor politiet la inn i bevismaterialet de sendte ut til over 170 bistandsadvokater fredag 3. februar i fjor, at politiet mistenker Klomsæt.

Da bildene av pågripelsen av Anders Behring Breivik dukket opp i mediene samme dag som de var sendt ut, mente politiet å kunne slå fast at de stammet fra den CD-platen bistandsadvokat Klomsæt hadde fått.

– Jeg vil ikke forhåndsprosedere saken, men jeg kan si at vi mener bevisene er gode nok, sier politiadvokat Skavang.

Men Klomsæts advokat er ikke enig, og mener systemet politiet laget for å spore lekkasjen ikke fungerte.

– Det finnes bevis som tilsier at lekkasjen ikke kan ha skjedd slik politiet hevder, sier Sjødin.

Speilkopi av harddisk

For å bevise at det ikke var Klomsæt som lekket informasjonen til pressen har hans forsvarer bedt om å få utlevert en kopi av harddisken til en politietterforsker i 22. juli-saken.

– Vi prøver så godt vi kan å få opplyst saken, men det har vist seg å være et problem. Datasakkyndige sier at det kan ligge opplysninger på datamaskiner som er brukt til å lage disse CD-ene, sier Sjødin.

Kravet om å få utlevert harddisken ble lagt fram for retten uken før saken skal opp til behandling, og Oslo tingrett har bestemt at politiet må gjøre den tilgjengelig for en dataekspert som er engasjert av Klomsæt.

Politiet har anket kjennelsen videre til Høyesterett, etter at lagmannsretten fastholdt avgjørelsen fredag.

– Haler ut saken

– I påvente av en avgjørelse fra Høyesterett har ikke politiet utlevert kopien av harddisken. Slik det ser ut nå har politiet lykkes med å trenere dette, slik at vi ikke får disse opplysningene inn i saken, sier Sjødin.

Politiet avviser at de trenerer saken, og mener Sjødin kunne levert et krav til retten langt tidligere.

– Hvis Sjødin hadde ønsket dette kunne han ha brakt spørsmålet inn for et år siden, men når han kommer med det i siste liten må han finne seg i at motparten har anledning til å anke på lik linje med alle andre.

To dataeksperter skal møte i retten, og det vil bli lagt fram to sakkyndigrapporter.

PC-en som kan inneholde opplysninger om CD-ene fra 22. juli-etterforskningen, tilhører en politibetjent i Oslo politidistrikt.

Den inneholder ifølge politiadvokaten også taushetsbelagt materiale fra andre saker.

Mistet bevillingen

Klomsæt ble strøket som bistandsadvokat i terrorsaken i etterkant av lekkasjesaken, og mistet i tillegg advokatbevillingen i august i fjor.

I slutten av januar behandlet Oslo tingrett saken han har anlagt mot Advokatbevillingsnemnda for å få tilbake bevillingen, og en avgjørelse er ventet i løpet av de nærmeste dagene.

Støtende for etterlatte

I forelegget skriver politiet at dokumentene som ble lekket inneholdt opplysninger som kunne virke sterkt støtende for de etterlatte etter 22. juli.

De fryktet også at vitner i saken skulle vegre seg for å komme med sin forklaring for politiet og retten.

Politiet mener lekkasjen av materialet er i strid med straffeloven, advokatforskriften og Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater.