Sagt opp og tilbudt ny jobb

Suspendert byggesaksleder i Halden kommune er sagt opp.

Asbjørn Montelius

SAGT OPP. NITO-advokat Arild Hølland bekrefter at Asbjørn Montelius er sagt opp i Halden kommune, men tilbudt annen stilling.

Foto: Joakim S. Enger

Halden kommunes tidligere byggesaksleder Asbjørn Montelius er sagt opp fra sin stilling i Halden kommune.

Han ble suspendert i fjor høst få dager etter at granskingsrapporten av ham forelå.

Montelius er nå tilbudt en annen stilling i kommunen.

Les mer:

Sparsomme med kommentarer

Fagforeningen NITO, der Asbjørn Montelius er medlem, varslet i forbindelse med at han ble suspendert i oktober i fjor, at de ville forfølge saken overfor Halden kommune på byggesakslederens vegne.

Asbjørn Montelius har tatt ut søksmål mot Halden kommune med påstand om at suspensjonen av ham kjennes ugyldig. Saken skal senere i år gå i Halden tingrett.

- Jeg kan bekrefte at han har mottatt oppsigelse og tilbud om annen stilling. Ut over det kan jeg ikke kommentere saken, sier Arild Hølland - jurist i NITO.

Han sier ikke noe om Asbjørn Montelius har akseptert tilbudet fra kommunen om annen stilling.

Heller ikke rådmannen i Halden kommune, Gudrun Haabeth Grindaker, ønsker å kommentere saken - og viser til at det er en personalsak.

Hun vil verken si noe om at Montelius er sagt opp eller hvilken stilling han skal være tilbudt.

Les mer:

Massiv kritikk

I oktober presenterte advokat Alexandra Bech Gjørv i Advokatfirmaet Hjort DA sin granskingsrapport av Montelius for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesakslederen ble vedtatt i mai i fjor, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon knyttet til byggesakslederen.

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Les også:

- Ikke grunnlag for kritikk

Advokat Helge Skaaraas ved advokatkontoret Bjørge-Skaaraas & co - som representerer Asbjørn Montelius i saken om gransking, sa i bakkant av Montelius-rapporten, at han mislikte kommunens offentliggjøring av den.

Han varslet samtidig at det ville bli utarbeidet en egen mot-rapport til kommunens granskingsrapport.

Mens Haldens kommunes granskere mener å ha oppdaget formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser, presenterte mot-rapporten ikke noe konkret kritikkverdig rundt Montelius håndtering av saker.

- Vi har gjennomgått de sakene, som har dannet grunnlag for granskernes kritikk av Montelius. Det er ikke grunnlag for kritikk av Montelius håndtering av sakene.

Det er heller ikke saklig grunn for å så tvil om tilliten til ham, sa Skaaraas knyttet til kommunens rapport.

Les også:

Møtes i rettsaker

Foruten saken der Montelius har tatt ut søksmål mot Halden kommune med påstand om at suspensjonen av ham kjennes ugyldig - som er satt opp i Halden tingrett, har han også anlagt sak mot ansatte i kommunen og kommunen.

I april i fjor ble det kjent at Asbjørn Montelius hadde saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

Montelius mener han har blitt utsatt for dypt ærekrenkende uttalelser i samtaler med kommunens administrative ledere, noe som benektes fra kommunens side.

Sakene skal opp i Fredrikstad tingrett i februar i år.

I begynnelsen av november i fjor ble det klart at de to private søksmålene mot Veronica Aam og Eivind Hansen var trukket.

Det som nå står igjen for tingretten i Fredrikstad å ta stilling til, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune.