Sa nei, må stemme igjen

Rømskog sa nei til kommunesammenslåing. Nå må politikerne stemme på nytt.

Kommunestyret i Rømskog

Kommunestyret i Rømskog vedtok å si nei til sammenslåing med Aurskog-Høland.

Foto: TROND ØYVIND KARTERUD/NRK

Et knappest mulig flertall på syv personer stemte forrige uke for at Rømskog skulle fortsette som en egen kommune, mens seks medlemmer stemte for en sammenslåing med Aurskog-Høland.

Det ble dramatisk før avstemningen, da kommunestyret vedtok at Senterpartiets Dag-Ivar Høisveen, som var positiv til sammenslåing, var inhabil. Han ble erstattet av en vararepresentant som stemte nei.

Kjent ugyldig

Nå har Fylkesmannen bestemt at kommunestyret i Rømskog må behandle hele saken om kommunesammenslåing på nytt.

Dag-Ivar Høisveen

Dag-Ivar Høisveen fra Senterpartiet ble erklært inhabil da kommunestyret i Rømskog skulle avgjøre spørsmålet om sammenslåing med Aurskog-Høland.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Lovligheten av vedtaket er kjent ugyldig. Det er gjort feil i habilitetsvurderingen som ligger til grunn for vedtaket. Nå må kommunestyret fatte et nytt vedtak, sier fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen til NRK.

Fylkesmannen har bedt om at en ny behandling av saken skjer så raskt som mulig etter sommeren.

– Jeg tenker at kommunestyret bør behandle dette tidlig i august, uten at vi har satt noen konkret frist, sier Rønningen.

Erstattet av «nei-mann»

Høisveen ble erklært inhabil blant annet fordi kommunestyret mente at hans jobb i Aurskog-Høland kommune kunne bli påvirket av en sammenslåing.

Fylkesmannen mener at det ikke er av særlig betydning.

– Det kan ikke utelukkes at en kommunesammenslåing med Aurskog-Høland vil kunne påvirke Høisveens arbeidsforhold i positiv eller negativ retning, men Fylkesmannen kan ikke se at spørsmålet om sammenslåing får så direkte følger for hans arbeidsforhold i Aurskog-Høland kommune at det utgjør et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Gruppelederen i Høisveens eget parti, Gudbrand Kvaal i Senterpartiet, forstår lite av avgjørelsen til Fylkesmannen.

– Vi tar dette til etterretning. Men jeg er overrasket over enkelte passasjer i Fylkesmannens avgjørelse. Jeg synes han tar meget lettvint på å overprøve et vedtak som de facto er et råd til ham selv, og hvor han i forkant har gitt klart uttrykk for at det ikke er dette rådet han vil ha, sier Kvaal.

Vil ikke forskuttere

Ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) i Rømskog kommune bekrefter at kommunestyret nå vil ta opp saken på nytt i midten av august.

Thor Håkon Ramberg

Ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) ble ikke overrasket over avgjørelsen til Fylkesmannen i Østfold.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Det var ikke en overraskelse, men jeg har avventet utfallet helt til jeg leste brevet. Nå blir det nytt møte.

Betyr dette at Rømskog likevel kommer til å slå seg sammen med Aurskog-Høland?

– Jeg vil ikke konkludere på forhånd. Men slik man kjenner kommunestyret, så blir det jo sannsynligvis slik at mindretallet fra sist møte nå ender opp med et knappest mulig flertall for sammenslåing.