Hopp til innhold

Så mye kan du handle i utlandet

Dette kan du ta med, og dette kan du ikke ta med deg.

Svenskehandel

Varer for 3.000 kroner er grensen for dagsturer til utlandet.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Har du vært ute av Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer verdt 6.000 kroner uten å betale toll og avgifter.

Er du ute kortere enn det, kan du ta med deg varer for 3.000 kroner toll- og avgiftsfritt.

Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert alkohol- og tobakkskvoten.

Les mer hos tollvesenet: Verdigrense for reisende til Norge

Også for barn

Små barn kan også ha med varer inntil verdigrensen til Norge. Unntaket er matvarer.

Skal du innføre andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer toll- og avgiftsfritt må du være fylt 12 år.

Hva hvis jeg handler for mer?

Hvis verdigrensen overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av én vare overstiger grensen, må du betale toll og avgifter for hele varens verdi.

Varer som utgjør et hele, kan du ikke dele og innføre over flere reiser, eller av flere personer.

Kan du ikke dokumentere verdien, for eksempel ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet.

Alkohol

Dette er i utgangspunktet alkoholkvoten:

Alkoholkvote

Brennevin over 22 % til og med 60 %

1 liter

Vin over 4,7 % til og med 22 %

1,5 liter (2 flasker)

Øl over 2,5 % (også sterkøl),
eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 %

2 liter (6 flasker/bokser à 0,33 l)

Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

Eksempler på lovlige kombinasjoner:

Alkoholkvote

Kilde: Tollvesenet.

Reparasjon i utlandet

Reparasjon av varer i utlandet omfattes også av verdigrensen. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hele reparasjonens kostnad.

Dette gjelder også reparasjon av bil.

Kjøretøy

Du kan ikke ta med deg biler eller andre kjøretøy til Norge uten å betale toll og avgifter. Dette gjelder uansett verdi på kjøretøyet.

Kjøtt og melk

Du kan ta med deg til sammen ti kilo av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôr. Hunde- og kattemat kan du ta med deg uavhengig av denne 10-kilosgrensa.

Fra land utenfor EØS er det forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter i bagasjen. Slike produkter skal innføres via en veterinær grensekontrollstasjon og det kreves at varene følges av helsesertifikat.

Valuta

Ved innreise kan du ha med betalingsmidler for til sammen inntil 25.000 norske kroner. Har du med verdier ut over dette, skal du gi melding på et eget skjema.

Med betalingsmidler menes norske og utenlandske kontanter, sjekker/reisesjekker og andre verdidokumenter.

Les mer hos Tollvesenet: Kvote for reisende