Hopp til innhold

Så mange plasser ber IMDI om

IMDI ber Buskerud om å bosette over 1000 flyktninger neste år. Sjekk tallene for din kommune.

Flyktninger på Svinesund

IMDI ber Buskerud om å bosette til sammen 1037 flyktninger i 2016. Tallet er enda høyere for 2017. (illustrasjonsfoto)

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I utgangspunktet har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) bedt Buskerud om å bosette 672 flyktninger i 2016 og 721 i 2017.

For neste år har kommunene i Buskerud vedtatt å ta imot til sammen 514.

Men flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører et økt behov. Derfor ber IMDI nå om et høyere antall enn det de tidligere har anmodet om.

Dermed mangler det over 500 plasser for bosetting av flyktninger her i fylket i 2016.

Behov for bosetting av flyktninger i Buskerud

Kommune

2016

2017

Drammen

230 flyktninger

Minst 300 flyktninger

Hol

20 flyktninger

Minst 20 flyktninger

Hemsedal

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Ål

20 flyktninger

Minst 20 flyktninger

Gol

15 flyktninger

Minst 20 flyktninger

Nes

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Flå

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Krødsherad

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Ringerike

100 flyktninger

Minst 130 flyktninger

Hole

25 flyktninger

Minst 30 flyktninger

Lier

90 flyktninger

Minst 110 flyktninger

Røyken

80 flyktninger

Minst 90 flyktninger

Hurum

35 flyktninger

Minst 40 flyktninger

Nedre Eiker

85 flyktninger

Minst 100 flyktninger

Øvre Eiker

70 flyktninger

Minst 80 flyktninger

Kongsberg

95 flyktninger

Minst 120 flyktninger

Modum

50 flyktninger

Minst 60 flyktninger

Sigdal

17 flyktninger

Minst 17 flyktninger

Rollag

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Flesberg

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Nore og Uvdal

15 flyktninger

Minst 15 flyktninger

Kilde: Fylkesmannen i Buskerud

– Større belastning på kommunens tjenester

Kongsberg kommune bes om å bosette 95 flyktninger i 2016, 68 flere enn tidligere vedtatt.

Ordfører Kari-Anne Sand (Sp) synes kommunen allerede har bidratt nok i den store flyktningdugnaden.

– Hvis det blir 1000 asylsøkere på Raumyr, slik UDI har bedt om, synes jeg vi tar en uforholdsmessig stor del av denne dugnaden, sier Sand.

Fra før har Kongsberg både et ordinært asylmottak, et akuttmottak på Bjørkebo i Hvittingfoss, og i disse dager klargjøres altså Raumyr mottakssenter for inntil 1000 flyktninger. Dersom det i tillegg forventes at kommunen klarer å bosette 95 flyktninger, frykter Sand at det vil gå ut over kommunens tjenestetilbud.

– Det blir en større belastning på innbyggertjenestene. De må oppskaleres, og det koster penger. Vi ville gjerne hatt et antall som vi med større trygghet kunne håndtere, sier Sand.

Hun mener flere store kommuner slipper unna med en mindre belastning.

– Vi er fullt innforstått med at vi skal ta vår del av ansvaret, men vi har lyst til å gjøre dette på en best mulig måte, både for flyktningene og for innbyggerne våre, sier Sand.

Vanskelig å finne nok boliger

I Hole sliter kommunen med å bosette de flyktningene IMDI ber om. De oppfordres til å ta imot 25 flyktninger i 2016 og minst 30 i 2017.

I disse dager kommer det 14 flyktninger til Hole, og det er allerede vanskelig å finne boliger til disse før jul.

– Boliger er flaskehalsen i Hole. Vi har høye boligpriser, og det er ikke så stor variasjon i boligmassen. Vi har ikke mange småhus og leiligheter, som vi kanskje trenger mest av alt til denne gruppa, sier leder for NAV i Hole, Maria Bikset.

Hun mener familiegjenforeninger kan skape utfordringer for kommunen, selv om Hole ikke er dårligere rustet enn andre kommuner. De har dessuten fått til et godt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen.

I hovedsak må de leie boliger på det private markedet for å klare å bosette flyktningene.

– Vi tror vi skal klare å bosette de 14. Men det er nye utfordringer for Hole å bosette på så kort tid. Tidligere har vi kanskje brukt et helt år på å bosette så mange, avslutter Bikset.