Vil ha vandelsattest for ansatte i eldreomsorgen

Byråd for helse- og eldreomsorg Sylvi Listhaug (FrP) forlanger at regjeringen endrer loven slik at det kan kreves vandelsattest ved nyansettelser i pleie- og omsorgssektoren.

Sylvi Listhaug

Byråden er rystet over at en beboer ved ett av byens sykehjem har blitt utsatt for voldtekt fra en ansatt.

Foto: Mehda Ghalegolabi / NRK

Reaksjonen kommer etter at en 58 år gammel hjelpepleier mandag ble siktet for å ha voldtatt en 96 år gammel kvinne på et sykehjem i Oslo.

En ansvarlig sykepleier har forklart i retten at da hun låste seg inn på rommet til den 96 år gamle kvinnen, sto den 58 år gamle hjelpepleieren ved siden av senga, mens 96-åringen lå på gulvet ved siden av uten noen klær nedentil.

– Jeg er helt rystet over at en beboer på våre sykehjem har opplevd noe slik og kan ikke fatte at en ansatt er i stand til å gjøre noe slikt, sier byråd for helse- og eldreomsorg Sylvi Listhaug (FrP).

Ble for dyrt

I 2006 skal Listhaug ha sendt brev til den gang statsråd Brustad for å høre om Oslo kommune på eget initiativ kunne innføre krav om vandelsattest.

– Vi fikk blankt avslag på det. Statsråden mente det ville bli for dyrt å kreve vandelsattest for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.

Hun sørget imidlertid for at krav om vandelsattest gjelder for de som jobber med barn og utviklingshemmede. Det ble for dyrt for staten å beskytte de eldre, sier Listhaug.

Flere saker vært år

– Det er alltid slik at noen få ødelegger for alle, de aller fleste som jobber i eldreomsorgen er pålitelige og gjør en utmerket jobb. Det jeg ønsker er å luke ut de som utgjør en trussel for brukerne eller som har blitt tatt for forhold i sin karriere tidligere, sier byråd Sylvi Listhaug.

Oslo kommune har hvert år flere saker der ansatte i hjemmetjenesten begår mishold i tjenesten. Det mest vanlige er økonomisk underslag og tyveri fra brukeren.

- Jeg mener at regjeringen bør snu og sørge for at det innføres krav om vandelsattest også for de som skal jobbe i eldreomsorgen.

– En vandelsattest vil ikke være noen garanti, men et viktig middel for å få luket ut noen av dem som eldre ikke bør utsettes for, avslutter Sylvi Listhaug, byråd for helse og eldre i Oslo kommune.