Hopp til innhold

Her skal politiet trene på anti-terror

Rygge beredskapssenter blir treningsarena for bekjempelse av terror for politiet i 18 uker.

Geminiøvelsen på Helgeland

Politiet skal øve på Rygge i skoleåret 2014/2015, noe politiet selv håper kan bli permanent.

Foto: Simon Solheim / Simon Solheim

I lange tider har mosseregionen jobbet for å få den fraflyttede flyplassen til å bli beredskapssenter. Nå skal politiet trene på terror-bekjempelse, skriver VG.

Har manglet egnede steder å trene

Den rødgrønne regjeringen bestemte i 2012 at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) skulle flyttes til Bodø, noe som ville frigjøre store arealer med infrastruktur som kan egne seg til rednings- og beredskapstrening.

Dermed begynte flere østfoldpolitikere arbeidet med å etablere et felles beredskapssenter på Rygge.

Gjørv-kommisjonen etter 22. juli og politiet har slått fast at politiet har stort behov for egnede steder å trene på blant annet terror.

Rygge Flystasjon

Rygge flystasjon skal nå brukes av politiet til terror-trening i 18 uker

Foto: NRK

Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trente i vår på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014. Det kan bli fremtiden også på Rygge, skriver VG.

Da terroralarmen gikk i sommer, ble det kjent at kun tre av landets 27 politidistrikt har tilstrekkelig med terrorberedskap.

Rygge dekker flere av behovene som politiet har for å imøtekomme fremtidige terror-trusler.

I fjor startet Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet med å se på mulighetene for et felles øvings- og kompetansesenter for beredskapsaktørene.

– Regjeringen vil legge til rette for at beredskapsaktørene kan trene mer sammen. Det vil bidra til å videreutvikle et effektivt samarbeid og gode rolleforståelser. Det gir igjen økt samlet beredskap i Norge, sa daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

I 2012 besluttet Forsvaret at mye av aktiviteten ved Rygge flystasjon skulle avvikles.

Det er Politihøgskolen som har besluttet å legge treningen av innsatspersonell i kategori 3 til Rygge fordi kapasiteten på egne anlegg ikke er tilstrekkelig.

Her er video fra før sommeren:

From InfoDispatcher.SingleFileImporter