Rydd opp Lae!

I et åpent brev fra Norges taxiforbund får byrådslederen i Oslo klar beskjed om å få orden på drosjenæringen.

Drosjer. Illustrasjonsbilde.
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I brevet skriver taxiforbundet at de er lei av at forslagene til forbedringer i drosjenæringen ikke settes i gang.

 

Norges Taxiforbund avd Oslo vil med dette uttrykke vår støtte til at noe må gjøres overfor de som bedriver skattesvindel og andre former for svindel innenfor taxinæringen.

Utdrag fra brevet

 

Les brevet her:

Åpent brev til Erling Lae

 

Krever handling

I juni i fjor ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom  taxinæringen i Oslo.

Arbeidsgruppen besto av personer fra taxinæringen, politiet, ligningsmyndighetene og samferdselsetaten.

I juni i år leverte gruppen sin innstilling, men etter det har det vært stille fra byrådet.

Nå krever taxiforbundet handling.

 

Nå er det vi som næringsutøvere og forslagstillere til en rekke tiltak som kan gjennomføres av Oslo Kommune som begynner og bli ”lei”. Vi vil derfor på det sterkeste anmode deg som Byrådsleder til å sørge for at ”Arbeidsgruppens” forslag og forslag til nytt Drosjereglement blir behandlet og iverksatt snarest.

Utdrag fra brevet

 

Vil ha møte med Lae

Det har de siste årene vært en rekke saker der drosjeeiere og sjåfører har vært innblandet i skattejuks.

Les alt om taxijukset her: Drosjesvindelen i Oslo

Nå vil taxinæringen ha et møte med byrådslederen, der de kan diskutere felles løsninger.

Målet er å stoppe all form for svindel.