Hopp til innhold

– Elbilene må vekk, bussen må frem

Grensen er nå nådd for hvor mange elbiler det er plass til i flere av kollektivfeltene i Oslo-området, mener Ruter.

I kollektivfeltet på E18 Sandvika stanger el-bilene i kø

TETT I TETT: Kollektivtrafikken må få tilbake kollektivfeltet for å klare å tilby en tjeneste folk vil ha, mener Ruter.

Foto: Vegvesen.no

– For noen tider på døgnet, som i morgenrushet, bør elbilene ut av kollektivfeltet, sier strategidirektør Hanne B. Norli i kollektivselskapet Ruter.

Det selges flere og flere elbiler. I dag markerer Norsk elbilforening elbil nr. 50.000. Og stadig oftere kommer det tilbakemelding fra bussjåførene om forsinkelser. Det å kjøre i kollektivfeltet er én av flere fordeler elbilistene har, men nå mener Ruter at grensen er nådd.

Hanne Bertnes Norli

Hanne B. Norli, strategidirektør Ruter.

Foto: Trine Bråthen / NRK

E18 gjennom Asker og Bærum og Mosseveien er de strekningene der busstrafikken hindres i størst grad, slik Ruter ser det.

– Nå er forsinkelsene såpass store at kollektivtrafikken ikke er konkurransedyktig. Dermed ønsker ikke folk å kjøre buss, og da blir det flere biler på veiene, sier Norli – som selv er elbileier.

Flere streker

Tallene fra Statens vegvesen er klare. Målinger på ekspressbussen som kjører E18 fra Holmen i Asker til Lysaker i Bærum i morgenrushet viser at farten har gått ned med over 20 prosent.

  • 2012: 54,5 km/t
  • 2013: 54 km/t
  • 2014: 43,6 km/t
Gjennomsnittsfarten har gått ned med over 20 prosent i kollektivfeltene på to år.

Gjennomsnittsfarten har gått ned med over 20 prosent i kollektivfeltene på to år.

Foto: Marco Vaglieri / NRK

Vegdirektoratet gjør tre ganger i året manuelle tellinger av elbiler i kollektivfelt. Da parkerer Kristian Wærsted bilen sin med snuta mot trafikken på E18 ved Høvik i Bærum, og setter en strek på arket for hver buss, drosje og elbil som passerer.

Kristian Wærsted

Kristian Wærsted i Vegdirektoratet noterer ned flere elbiler fra gang til gang når han er ute og teller trafikken i kollektivfeltet.

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Hvis vi sammenligner tallene fra mars i år med mars i fjor ser vi at det er omtrent 25 prosent flere elbiler nå.

Wærsted anslår en forsinkelse på omtrent ti minutter hvis man kjører hele strekningen i den travleste rushtiden.

– Bussene først

Norsk Elbilforening innser hvilken vei det går med muligheten for å kjøre i kollektivfeltet.

– Vi er opptatt av å bevare denne fordelen så lenge som mulig, men er det fullt så er det fullt og da skal bussen ha forrang, sier generalsekretær Christina Bu.

Hun er likevel bestemt på at det må være en lokal avgjørelse, slik at et forbud ikke vil ramme elbilister andre steder enn der dette er et reelt problem.

– Det beste er hvis vi finner noen begrensninger. For eksempel at elbiler med to personer i kan bruke feltet, nevner Bu.

– Hvis elbilene skal inn i den vanlige trafikken blir det jo mer kø for alle.

Christina Bu, generalsekretær norsk elbilforening

Christina Bu i Norsk Elbilforening sier det å kjøre i kollektivfeltet rangeres høyt blant godene hos elbileiere – særlig i Akershus.

Foto: Ståle Frydenlund/Norsk elbilforening