Ruster opp historisk sluseanlegg

To av portene ved Ørje sluser må byttes ut. Slusene er fra 1860 og inngår i Haldenkanalen, den eldste av Norges to kanaler.

Bytter porter i Ørje sluser
Foto: Pål Andersen

Se bildene: Historisk sluseanlegg pusses opp

Det er de to øverste sluseportene på Ørje som skiftes nå.

De gamle portene er fjernet, og nå foregår arbeidet med å forberede sluseportkarmene for de nye portene som skal på plass.

Pris: 1,5 millioner

Til sammen kommer prosjektet til å koste omkring 1,5 millioner kroner.

Prisen for å bytte ut den øverste porten blir i overkant av 700 000 kroner.

Arbeidet med denne porten er finansiert av Østfold fylkeskommune og de fire kommunene langs Haldenvassdraget - Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland.

Portbladene til den nye porten er laget av Strømsholms kanal i Halstadhammar i Sverige.

- De har spesialisert seg på å lage sluseporter, og de restaurerer porter for flere av de svenske kanalene. De fikk tilslaget på å lage nye portblader for den øverste slusen. Søylestokkene, eller sluseportkarmene, er laget av Marker Mek. Verkstad, opplyser Steinar Fundingsrud i Haldenvassdragets Kanalselskap.

Skal være ferdig 10. mai

Den andre porten er i sin helhet laget av Ørje-firmaet Sandli Bygg. Prisen for denne er 780 000 kroner. Østfold fylkeskommune og Østfold Energi har betalt den.

Fristen for å få på plass de nye portene er 10. mai.

- Det er mulig at det drøyer noen dager til før alt er på plass, men vi regner med at slusene vil være i funksjon fra midten av mai, sier Fundingsrud.

Sesongen starter 7. juni

Årets slusesesong starter fredag 7. juni og slutter søndag 17. august. I denne tiden er det tre slusinger per dag på Ørje og ved Strømsfoss og Brekke sluser.

Det er mulig å bli sluset både før og etter disse datoene, men da må man bestille slusing på forhånd.

Må skifte sluseport også neste år

Den nest nederste porten i slusene på Ørje må byttes ut neste år.

- Vassdragsteknisk ansvarlig, Torfinn Moen i brukseierforeningen langs vassdraget, ga beskjed på siste styremøte at 2008 er det siste året den tredje porten kan brukes, så nå må vi skaffe penger til å bytte ut den før neste års sesong starter, opplyser Fundingsrud.

Den nederste sluseporten ble skiftet ut tidlig på 1990-tallet, og kanalselskapet regner med at den kommer til å holde i omkring 30 år fremover.