Russisk innvandrer gir håp

En russisk hannulv har klart å ta seg til Sverige. Forskerne håper dermed at den sterkt innavlede skandinaviske ulvestammen nå får nytt blod.

Ulv! ulv
Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Den sør- skandinaviske ulvestammen oppsto på slutten av 1970-tallet, etter å ha vært utryddet en lengre periode. To finske ulver etablerte seg og fikk avkom.

I 1991 klarte en ny ulv å ta seg sørover. Disse tre ulvene er stamforeldre til samtlige ulver i Sør-Skandinavia.

Nå er en russisk hannulv kommet til Sverige, og forskerne håper at den skal bidra til at den innavlede ulvestammen i Skandianavia kommer på fote igjen.

LES OGSÅ:
Russisk ulv får beskyttelse i Norge
Må ha 1000 ulver i Sør-Skandinavia

Håper på parring

Ulv
Foto: Scanpix

- Dette er en veldig god nyhet, sier Gösta Ljungberg i Naturskyddsföreningen i Värmland til avisen Nya Värmlands Tidning.

Russerhannen befinner seg i Julussareviret øst for Elverum, et lite stenkast fra Värmlandsgrensen.

DNA-tester viser at ulven tilhører den finsk-russiske stammen, og den har antakelig vandret hit helt fra Russland. Den ble oppdaget ved en tilfeldighet etter en rutineanalyse av avføring funnet i et skogsområde nær Julussareviret.

- Nå ser det ut til at hannulven har funnet seg en make. I og med at parringstiden nå er i gang, ser vi ikke bort i fra at det blir et valpekull. Det vil kunne gi både svenske og norse ulver nye gener, i og med at ulvene har kontakt, sier Gösta Ljungberg.

Syke av innavl

Innavl har ført til at ulvene i sør-Skandinavia er så genetisk like at de i praksis er søsken. Barn har parret seg med sine foreldre, og med hverandre.

Ifølge genetiker Øystein Flagstad ved NINA er partene i enkelte av parringene så genetisk like at det er nesten som om ulven skulle parret seg med seg sjøl.

Konsekvensen har vært at hver femte ulv er uten testikler, hver tiende ulv fødes med ryggskader, og antall hvalper i hvert kull har blitt redusert.

Kommer ikke forbi reinflokkene

I februar 2008 trodde man at to hannulver med finsk- russiske gener hadde klart å ta seg fram til den sør-skandinaviske ulvestammen.

Det var første gang på 17 år at ulvestammen får friskt blod.

Årsaken til at så få ulver trekker sørover fra Finland og Russland er konflikten med reineiernes interesser i Nord-Sverige.

400-500 dyr i Norden

I følge ulveprosjektet Skandulv var ulvebestanden sporet på snø i Norge per januar 2008 på 18-21 individer. Halvparten av disse er grensestreifere.

Det er kun en familiegruppe med fast tilhold i Norge (Julussa).

I Sverige er bestandsmålet på rundt 200 dyr. I følge svenske myndigheter er dette målet nådd i 2008, og det kan bli snakk om lisensjakt på ulven allerede fra neste år.

I Norden er den samlede bestanden på mellom 400-500 dyr, hvorav de fleste er i Finland.