Russetreff får brann- og alkorefs

Brannvesenet slår alarm om sikkerheten på russetreffet på Tryvann. Feil lagring av bensinkanner, slett avfallshåndtering og medbrakt alkohol hvor det ikke lov, er noen av forholdene som ble avdekket.

Russ 2018 i Frognerparken

DÅRLIG SKJENKEKONTROLL: Arrangøren av russetreffet på Tryvann hadde for dårlig skjenkekontroll, mener Næringsetaten i Oslo kommune. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Russetreffene på Tryvann i Oslo er et av landets mest populære fester for avgangselevene i den videregående skolen. Derfor er sikkerheten rundt tusenvis av tenåringer viktig, mener Oslo brann- og redningsetat.

Men da festen gikk av stabelen i mai i år ble ikke brannvesenet varslet før på ettermiddagen dagen før. Fristen var egentlig halvannen måned før.

Jo Tangedal

KRITIKKVERDIG: Ifølge loven må arrangører melde ifra til oss i god tid og det skjedde i forkant av russetreffet i mai, sier Jo Tangedal, branninspektør ved Oslo brann- og redningsetat.

Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Det som er kritikkverdig er at arrangøren ikke melder ifra til oss i god tid og leverer inn sikkerhetsdokumentasjonen, sier branninspektør Jo Tangedal ved Oslo brann- og redningsetat.

Brannfarlig avfall

BRANNFARLIG: Oslo brann- og redningsetat avdekket dårlig avfallshåndtering på treffet i mai i år.

Foto: Oslo brann- og redningsetat

Da etaten var på befaring i mai ble det avdekket manglende vakthold, feil lagring av bensin i russebiler og brannfarlig avfallshåndtering. Tangedal mener at det flere ting som kunne ha gått galt.

Bensinkanner

BENSINKANNER: Det ble også avdekket lagring av bensinkanner på brannfarlige steder.

Foto: Oslo brann- og redningsetat

– Det kunne vært rigger som raste sammen eller en gasseksplosjon. Det er mange forhold som kunne ha skjedd. Vi har tidligere hatt dykking etter savnede personer i tjernet der.

Avlyste arrangement

Store snømengder førte til at arrangøren avlyste det første treffet i april i år. Kritikken haglet mot arrangøren da de ikke ville gi russen penger tilbake. De ombestemte seg etter at NRK omtalte saken.

Brannvesenet ba arrangøren, ROK AS, om et svar på de kritikkverdige forholdene innen slutten av juni, men har etter nesten tre måneder ikke fått noe svar.

Branninspektøren sier at utendørsarrangementer vanligvis har forholdsvis lav risiko, men på Tryvann var blant annet avfallshåndteringen brannfarlig.

– Også var det flere bensinkanner og aggregater som lå på uegnede steder, sier Tangedal.

Russetreff Tryvann, masse russ og telt

FRA HELE LANDET: Flere tusen russ samles på treffene på Tryvann i Oslo hvert eneste år. Dette bildet er fra 2016.

Foto: Håvard Lior / NRK

Ikke kontroll på skjenkenivå

Også Næringsetaten oppdaget flere kritikkverdige forhold på russetreffet i mai. Blant annet drakk mange gjester medbrakt alkohol inne på skjenkeområdet hvor det kun skal kjøpes alkohol.

– Selv om svakheter med opplegget ble påpekt den første kvelden, ble de ikke utbedret til kvelden etter, sier Gunhild Haugen, direktør i Næringsetaten.

Gunhild Haugen

MANGLENDE KONTROLLER: Næringsetaten avdekket manglende kontroll på folk som prøvde å få alkohol inn på skjenkeområdet flere ganger, sier direktør i etaten, Gunhild Haugen.

Foto: Morten Brakestad / Næringsetaten

– Når det er mange som har med seg medbrakt så er det vanskelig å ha kontroll på skjenkenivået og det er alvorlig. Vi så også brudd på rutiner når man oppdager et høyt alkoholinntak hos enkelte. Arrangøren hadde ikke gode nok tiltak å iverksette da.

Russetreffet på Tryvann har fått ny arrangør og brannvesenet mener det er viktig at de inkluderes for å gjøre en sikkerhetsvurdering.

– Vi vil gjerne være med å gjøre en vurdering og eventuelt gi dem pålegg hvis det er behov for det, sier branninspektør Jo Tangedal ved Oslo brann- og redningsetat.

NRK har i flere dager vært i kontakt med ansvarlig arrangør Mie Skard, uten at hun har svart på noen av våre spørsmål i denne saken.

Mie Skard

LANG HISTORIE PÅ TRYVANN: Mie Skard var daglig leder i ROK AS og har arrangert russetreff på Tryvann i en årrekke. Her ble hun intervjuet av NRK om sikkerheten på treffet i 2010.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK