Hopp til innhold

Russ innlagt på sykehus med meningittbakterier

En gutt fra Ski kommune er lagt inn på sykehus. De 30 personene han har vært tettest med de siste dagene får forebyggende antibiotikakur.

Landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på Ålgård.

RUSS: Unge mennesker har oftere enn andre meningokokkbakterien i kroppen.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Vi har fått beskjed fra sykehuset tidligere i dag om funn av hjernehinnebetennelsesbakterier i en prøve, sier Øyvind Ropstad, smittevernlege i Ski kommune.

Smittevernlegen sier at pasienten var syk, men ikke med de symptomene man forbinder med hjernehinnebetennelse.

– Det er en viktig presisering: Man har funnet tegn til bakterien, men man har ikke sett hjernehinnebetennelsessykdom hos denne pasienten. Det taler for at vi har å gjøre med et mindre alvorlig tilfelle for den det gjelder.

Smittevernmessig sett tar helsevesenet saken like alvorlig som om pasienten skulle hatt et alvorlig sykdomstilfelle. Kommunen har kartlagt nærmiljøet til gutten og de han har hatt mest kontakt med får forebyggende antibiotikabehandling.

Når sykehuset har analysert flere prøver og har en mer presis diagnose, vil de samme 30 personene få tilbud om vaksine.

– Vi setter i gang tiltak for alle som har en viss risiko for å ha blitt smittet, men andre enn de som allerede har fått beskjed av oss, har i utgangspunktet ingen grunn til å bekymre seg.

Tiden for det

Hjernehinnebetennelse oppstår gjerne på våren. Det er en potensielt alvorlig sykdom, men den er i utganspunktet lite smittsom.

– Det skal tett kontakt med en syk person til før man blir smittet. Og det er noe vi kan behandle og forebygge, sier Øyvind Ropstad, smittevernlege i Ski kommune.

– Hjernehinnebetennelse kan opptre i mange forskjellige former, men et symptombilde som gjør oss særlig oppmerksomme er høy feber kombinert med utslett.

Livsstilen for det

Smittevernlegen i Ski sier at livsstilen i russetiden er ideell for spredning av smitte fordi man oftere drikker av samme flaske, man sover lite og er inne i små lokaler med høy musikk slik at man må rope for å bli hørt.

– Alt dette er forhold som gjør det enklere for bakterien å spre seg. En del russ øker risikoen sin for å utvikle sykdom ved at de i en periode har en livstil som går hardt ut over immunforsvaret.

– Stemmer inntrykket av det ofte er russ som får denne sykdommen?

– Det er i alle fall ofte unge mennesker. Unge mennesker har en større tilbøyelighet til å ha disse bakteriene i kroppen, i halsen for eksempel.

– Man kan altså godt gå rundt med disse bakteriene i kroppen uten å bli det minste syk?

– Det er fullt mulig.