400 millioner for å ruste opp rusfeltet

I 2016 begynner første del av regjeringens opprustningsplan for rusfeltet. 400 millioner kroner skal fordeles blant landets kommuner for å bedre tjenester til personer med rusproblemer.

Bent Høie, Stian Berger Røsland, Ellen Oldereid, Trond Brækhus

Helseministeren, byrådslederen og bydelsdirektøren får en innføring i hvordan prosjektet «Bolig først» hjelper rusavhengige. Seksjonsleder Trond Brækhus forklarer.

Foto: Rushda Syed / NRK

Helseminister Bent Høie var i dag på besøk hos en av rustjenestene i Oslo. Med seg hadde han 90 millioner kroner som kommunen skal bruke til rusbehandling.

Han fikk sett på prosjektet «Bolig først», som gir bolighjelp til rusavhengige. Bygården på St. Hanshaugen har 13 leiligheter som er leid ut til personer som har eller har hatt rusproblemer.

– Med tanke på regjeringens opptrappingsplan håper jeg vi ser flere av denne type boliger. Rusavhengige får ikke gode nok tilbud, hverken for bolig, arbeid eller behandling, og dette må vi gjøre noe med, sier helseministeren.

Ikke bare et engangstilfelle

Midlene er den første delen i en lengre plan, hvor kommunene vil få penger fra regjeringen.

– Det som er viktig for kommunene er at de vet hva de får i 2016, og at de vet at dette ikke er et engangstilfelle. Dette er noe de kan jobbe med over tid, sier Høie.

Bedre bolig- og behandlings tilbud

Med på omvisningen var også byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland.

Han ønsker å bedre arbeidstreningen for rusavhengige.

– Vi kan styrke arbeidet knyttet til arbeidstrening, slik at folk som har eller har hatt et rusproblem, kan få komme ut i jobb, sier han.

Egen bolig kan gi bedre liv

Ellen Oldereid

Bydelsdirektør i St. Hanshaugen, Ellen Oldereid.

Foto: Rushda Syed / NRK

Med en så stor sum penger er det mange ideer til hvordan de skal brukes. Ellen Oldereid, bydelsdirektør i St. Hanshaugen, håper å kunne bedre boligtilbudet i bydelen.

– Det å ha en egen bolig, er det mange her som aldri har opplevd. Vi tror at skal du ha noen nytte av de tjenestene vi gir, så må du har en plass å bo, sier hun.

Ifølge henne er det mange som enten har eller har hatt rusproblemer, som står i kø får å få seg egen bolig. Prosjektet «Bolig først» på St. Hanshaugen setter de på lik linje med alle andre.

– Leietakerne her behandles som vanlige leietakere. De får treårskontrakter og har ingen krav om å holde seg rusfrie. Boligene her skal føles som hjem og ikke som en institusjon.

– Noen har kanskje ikke bodd i egen leilighet før. Om vi kan gi dem en mer permanent boligløsning vil en slik endring bidra til å gi dem et bedre liv, sier bydelsdirektøren.