Rushtidsavgift i Oslo blir nedstemt

SVs forslag om rushtidsavgift i Oslo kommer til å bli nedstemt i bystyret. Likevel ønsker byrådet å utrede ulike former for varierende bompengeavgift.

Trafikk Oslo

FÅR STØTTE: Byrådet i Oslo vil greie ut ulike løsninger for ulike priser i bomringen, og får støtte fra et flertall i bystyret.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rushtidsavgift i bomringen har vært stridstema i Oslo og Akershus i årevis.

Et forslaget om rushtidsavgift ble sendt til bystyret av SVs Marianne Borgen i fjor, og er nå oppe til behandling.

Guri Melbye vil ha skiltmyndighet

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) tror likevel på en form for differensiering i bomringen på sikt.

Foto: Hanne Roald / NRK

En rushtidsavgift vil gjøre det dyrere å kjøre gjennom bomringen på de mest trafikkerte tidspunktene i løpet av dagen. De som støtter en slik avgift håper den vil føre til at flere lar bilen stå.

Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget.

– I dag har vi vanlig bomring, men vi burde vurdere både miljøprising og rushtidsavgift for å begrense trafikken, og få bedre luft i Oslo. Da mener jeg vi trenger en grundigere utredning på både hva vi bør gjennomføre, og hvordan det burde gjennomføres, sier Guri Melby (V) til NRK.

Flertall, men blir allikevel nedstemt

Selv om alle partier bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet i utgangspunktet er for en rushtidsavgift, vil dette forslaget bli nedstemt.

Årsaken er at det bryter med avtalen i Oslopakke 3. Da Oslopakke 3, den store vei- og kollektivsatsingen i Oslo og Akershus, ble reforhandlet i 2012 ble det vedtatt at man ikke skulle innføre rushtidsavgift i bomringen.

Bomringen Kristiansand

Erfaringene fra Kristiansand, som innførte rushtidsavgift i september er så langt at biltrafikken er redusert med 1,6 prosent.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Marianne Borgen (SV), som sendte forslaget om avgiften til bystyret, vil ha en ny gjennomgang av Oslopakke 3.

– Det som er spesielt her er at vi har jo egentlig et flertall i bystyret for å innføre køprising, men det vil likevel bli nedstemt. Jeg er ikke fornøyd med at byråden ikke nå tar initiativ til en reforhandling av Oslopakke 3.

Rushtidsavgift et av flere forslag

Byrådet ønsker nå å sette i gang en utredning om alternativer til dagens bompengesystem.

Rushtidsavgiften er bare et av flere forslag for å få bukt med luftforurensningen og begrense trafikken i hovedstaden.

Om vinteren er luftforurensingen på sitt verste. Melby ser for seg en mulig miljøavgift, der det blir dyrere for de mest forurensende kjøretøyene på de verste dagene.

Det er allerede en form for differensiering i bompengeavgift basert på utslipp, der elbiler passerer gratis og de tyngste kjøretøyene betaler mer.

Mange sliter med helseplager

Ifølge Astma- og allergiforbundet sliter nesten en halv million nordmenn med helseplager på grunn av luftforurensning. Mange må holde seg innendørs store deler av vinteren.

Mesteparten av forurensningen kommer fra den tunge veitrafikken og piggdekk-kjøring i byene, og utslipp fra dieselbiler er noe av det mest helseskadelige. Utslippene inneholder nitrogenoksid (NO2), som skader vevet i lungene når vi puster inn.

I verste fall kan det forårsake bronkitt, nedsatt innumforsvar og sterkere allergi. Nyere forskning viser også en sammenheng mellom luftforurensning og depresjoner og nedsatt læringsevne.

Saken om rushtidsavgift i Oslo skal behandles av bystyret neste uke.