– Vi må bli tøffere mot bilistene

Bilistene i Oslo og Akershus bør betale ekstra for å kjøre i rushtiden, mener miljøvernministeren.

Trafikk Oslo

Det kan bli innført rushtidsavgift i Oslo og Akershus, dersom miljøvernministeren får det som han vil.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Miljøverndepartementet ber Oslo og Akershus innføre strengere tiltak for å få ned køene og klimautslippene.

– Jeg synes jeg hører mange naive Høyre og Frp politikere som tror de kan bygge vei ut av køproblemene og veksten i biltrafikken. Det er umulig rett og slett, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Oppfordringen om strengere tiltak, kommer samtidig som SV-statsråden i dag la fram felles strategi for areal og transportplanlegging i Oslo og Akershus.

– Må være tøffere med bilistene

Bård Vegar Solhjel

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) mener mange Høyre- og FrP-politikere er naive i måten de tror køene kan fjernes.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Målet med dette samarbeidet er å legge til rette for kraftig befolkningsvekst og 350.000 nye innbyggere i hovedstadsområdet de neste 17 årene.

Oslopakke 3, avtalen som sier hvilke veier og kollektivtiltak som skal prioriteres de neste årene, hviler på et skjørt kompromiss mellom partiene i Oslo og Akershus, der et av punktene er at rushtidsavgift ikke skal innføres.

Solhjell mener køene bare vil vokse, med mindre politikerne tar grep.

– Hvis du har et skjørt kompromiss som fører til 50 prosent økning i kø, da har man ikke gjort jobben sin godt nok. Så mitt klare budskap er: Oslo og Akershus må nå målet om å ta veksten med kollektiv, sykkel og gangvei.

Og for å oppnå det mener ministeren det er nødvendig å være tøffere med privatbilistene.

Tror ikke på rushtidsavgift

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) sier det er uaktuelt å innføre rushtidsavgift.

Foto: Akershus Fylkeskommune

Den rødgrønne regjeringen har også tidligere mast på Oslo og Akershus om å gjøre det dyrere å kjøre på de mest trafikkerte tidene av døgnet.

Men fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad (H), vil ikke lytte til rådet.

– Det blir ikke et virkemiddel hos oss. Vi har behov for å øke kapasiteten på vårt kollektivtilbud. Det er overfylte tog og busser og vi har behov for økt frekvens.

– Men hva hadde blitt situasjonen hvis dere hadde innført rushtidsavgift nå?

– Jeg tror ikke virkingen hadde vært så stor. Det måtte ha vært vesentlig mye dyrere. Det ville vært et overgrep mot bilistene å innføre et slikt virkemiddel når tog og busser er overfylte fra før av.

Tross oppfordringen fra miljøvernministeren vil ikke Solhjell tvinge noen til å følge hans råd.

– Oslo og Akershus skal selv få bestemme dette. Men i klimaforliket er seks partier på Stortinget enige om at vi må ha tiltak for å redusere bilismen, styrke kollektivtrafikken og redusere Co2 utslippene. Og tiltak i forhold til parkering og rushtidsavgift er nødvendig sammen med bedre kollektivtilbud, sier Solhjell.