Runar Nygård skal lede Vestre Viken

Runar Nygård er konstituert som administrerende
direktør for Vestre Viken helseforetak, etter at Erik Omland trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning torsdag.

Runar Nygård skal lede Vestre Viken

Runar Nygård skal lede Vestre Viken

Foto: Vestre Viken HF

Nygård er viseadministrerende direktør med ansvar for økonomi og
finans i det samme helseforetaket.

Omland valgte torsdag å gå fra stillingen på grunn av saken med ventelistetriksing ved Sykehuset Asker og Bærum.

Han håper det kan bidra til at tilliten til helseforetaket kan gjenopprettes.

Styret i Vestre Viken HF oppnevnte i møtet torsdag ettermiddag i tillegg et arbeidsutvalg som skal legge fram et forslag til organisering av arbeidet med ansettelse av ny administrerende direktør.