Hopp til innhold

Røyk frå køyretøy ved Aker sjukehus

Politiet har fekk inn melding om brann i køyretøy ved Aker sjukehus. Ifølge operasjonsleiar Tore Solberg var det røyk frå eit køyretøy som sto i utkøyringa frå sjukehuset, og brannårsak er truleg ein varm bilradiator. Bilen kan ikkje køyre vidare og må vente på berging, men elles er det normal trafikkflyt.