Hopp til innhold

Rotteklager i Drammen

Drammen kommune har bedt avdelingen for vann og drift om å sjekke kloakknettet i Holmestrandsveien på Tangen, etter at det er kommet klage fra folk som har sett rotter i området. Tom Hartz Nilsen i Drammen kommune sier at det drives kontinuerlig bekjemping av rotter i kommunens kloakknett, og at det settes i gang tiltak så fort folk melder ifra om at de har sett rotter.