Rosetabben var foreldet

En feil i et tollskjema kostet Mester Grønn 64 millioner kroner da de kjøpte roser fra Afrika. Nå har blomsterkjeden vunnet over staten i retten.

Roser, roser, roser.

TOLLFEIL: Roser som egentlig har tollfritak kunne blitt svært dyre for Mester Grønn.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Det er godt å bli trodd, sier daglig leder Erling Ølstad i Mester Grønn.

– Det er stor glede her i dag.

Dommen fra Drammen tingrett slår fast at Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak oppheves, og at Finansdepartementet må betale 974 100 kroner til Mester Grønn i saksomkostninger.

Stridens kjerne har vært når Tollvesenet oppdaget feilen, og om saken har vært foreldet eller ikke.

Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Daglig leder Erling Ølstad i Mester Grønn. Her fotografert ved en tidligere anledning.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det er helt greit at den tas på foreldelse, for staten har somlet. Men vår mening hele veien er at vi ikke har gjort noe galt. Tollfeilen i Tyskland kunne ikke vi se og det har retten også behandlet. Vi føler at vi har blitt trodd på alle punkter, forklarer Ølstad.

Krysset feil

Feilen ble gjort i 2008, men det gikk noe tid før den ble oppdaget. Blomsterkjeden fikk 14 dagers frist på å betale tollregningen på 64 millioner kroner.

Feilen er at det ved import av roser Kenya og Tanzania, ble krysset av på T2 istedenfor T1 i et tollskjema i Tyskland.

Ølstad og firmaet klaget først tolldistriktets vedtak om 249 prosent toll, seks millioner i renter, straffetoll og moms for i alt 64 millioner inn for Toll- og avgiftsdirektoratet. Direktoratet sa endelig nei i april 2012.

Dermed valgte Mester Grønn å gå rettens vei for å få pengene tilbake.

Har påvirket firmaet

– Ventetiden har vært kort sammenlignet med da vi måtte betale inn 64 millioner kroner og frem til i dag. Den tiden har vært lang og krevende, og dette har hatt en innflytelse på firmaet i mange år, sier Ølstad.

Firmaet får ifølge Ølstad tilbakebetalt 44 millioner kroner, samt saksomkostninger.

Han ønsker ikke å spekulere i hva som skjer hvis staten anker.

– Jeg tror det er viktig at alle parter setter seg ned og leser dommen. Så får vi håpe at vi er ferdige med saken. Hva som skjer videre styrer ikke vi, avslutter Ølstad.

Advokat Anders Blakstvedt hos Regjeringsadvokaten første saken for Finansdepartementet. Han sier han nettopp har fått dommen og at hans første reaksjon er at den er skuffende. Nå skal han studere premissene for dommen nøye og en eventuelt anke blir vurdert.

– Vi registrerer at vedtaket om tilbakebetaling er opphevet. Det er skuffende, sier Blakstvedt.