Hopp til innhold

Roser politikere for jordvern

Fagforbundet Naturviterne er svært tilfreds med at Stortingets næringskomité har satt vernet av dyrkbar mark på den politiske dagsorden.

Finn Roar Bruun

Naturviternes leder Finn Roar Bruun håper jordvernstrategien er tegne på at politikerne blir med og kjemper for det som er igjen av dyrkbar mark.

Foto: Kimm Saatvedt / Naturviterne

Naturviterne organiserer ca. 6.000 akademikere med naturvitenskapelig bakgrunn. Leder Finn Roar Bruun sier matjord er en viktig samfunnsressurs.

I går ble det kjent at en enstemmig næringskomité, etter et forslag fra Venstre, ber regjeringen utarbeide en strategi for et jordvern. Målet er mer helhetlig og langsiktig planlegging enn den 'bit for bit'-tilnærmingen som komiteens leder Line Henriette Hjemdal mener det er i dag.

Dette er toner Naturviterne liker å høre.

– Ja, absolutt. Vi er veldig fornøyd med at næringskomiteen har kommet med en enstemmig innstilling. Det er et tydelig signal om at Stortinget og partiene vil prioritere jordvern høyere enn hittil, og det er vi tilfredse med.

Vitner om en kursendring

Med saken om IKEA's utbyggingsplaner på Delijordet i Vestby friskt i minne, håper Bruun nå på en kursendring.

– Vi kan jo håpe på det. Regjeringens strategi så langt har vært å være enige med lokalpolitikerne. De tar ikke noe ansvar for jordvern og matforsyning, de er selvfølgelig mer opptatt av arbeidsplasser og næringsutvikling.

– Vi håper at den nye jordvernstrategien skal føre til at regjeringen prioriterer jordvern høyere.

Kommunene trenger en gulrot

Kommunens politikere må få til balansegangen mellom å sikre arbeidsplasser og å sikre matjorda, mener fagforeningslederen Bruun. For det må bli mer attraktivt for kommunene å se nytt på dette, mener fagforeningslederen.

– Jeg tror dette handler om at kommunene må ta ansvaret mye tydeligere når det gjelder jordvern. De får ikke noe tilbake for at de tar ansvar i dag, det eneste de oppnår er tap av arbeidsplasser.

- Jeg tror dette handler om at kommunene må ta ansvaret mye tydeligere når det gjelder jordvern. De får ikke noe tilbake for at de tar ansvar i dag, det eneste de oppnår er tap av arbeidsplasser.

Finn Roar Bruun, Naturviterne

– Det må bli mye mer gunstig for kommunene å ta jordvernhensyn. De må få det ansvaret mer tydelig lagt på sine skuldre. Det trengs noen som tar et nasjonalt, overordnet ansvar her, og da er det viktig at det kommer tydelige signaler fra sentralt hold.

Må prioritere hardere

En jordvernstrategi er utfordrende på flere områder, sier Bruun.

Den skal på en side tydeliggjøre hvor viktig det er med matforsyning, men det betyr også en litt hardere prioritering mellom forskjellige typer arealer.

– De viktigste arealene å ta vare på er de der det kan produseres godt matkorn, sånn som i Vestby. De er langt mer verdifulle enn andre, for eksempel beitearealer som ligger utenfor de optimale dyrkeområdene.