Dramatisk da «ja» ble til «nei» for Rømskog

Ja-mann fra Senterpartiet ble erklært inhabil og erstattet av en nei-mann fra samme parti. Dermed fortsetter Rømskog alene – som en av landets minste kommuner.

Kommunestyret i Rømskog

Kommunestyret i Rømskog vedtok i kveld å si nei til sammenslåing med Aurskog-Høland.

Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

Det ble like dramatisk som man kunne forestille seg på forhånd, da kommunestyret i Rømskog skulle bestemme seg for om kommunen skulle slå seg sammen med Aurskog-Høland, eller stå alene også i fremtiden.

Før kveldens møte lå det nemlig an til at det skulle bli «ja» til sammenslåing med knappest mulig margin (7-6).

To representanter fra Arbeiderpartiet og fire fra Senterpartiet skulle si nei til sammenslåing, mens én fra Ap, fem fra KrF og én fra Senterpartiet hadde planer om å si ja.

Inhabil

Men under møtet i kveld ba ja-mannen Dag-Ivar Høisveen kommunestyret om vurdere om han er habil eller ikke. Han jobber nemlig som mellomleder i Aurskog-Høland kommune.

Dag-Ivar Høisveen

Dag-Ivar Høisveen fra Senterpartiet ble erklært inhabil.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Kommunestyret erklærte ham inhabil med sju mot seks stemmer. Dermed ble varaen satt inn. Han var nei-mann, og kommunestyret vedtok, med sju mot seks stemmer, å takke nei til sammenslåing med Aurskog-Høland.

Dag-Ivar Høisveen oppfattet det hele som «uryddig spill».

– Jeg har snakket med jurister i Kunnskapsdepartementet som sier at dette ikke var en habilitetssak. Kommuneadvokaten i Aurskog-Høland sier også at dette ikke er en habilitetssak, det samme svaret fikk rådmannen her i Rømskog av Østfold fylkeskommune.

Men han tror at resultatet for folk i Rømskog ville blitt det samme – uavhengig av hvilken vei man hadde gått i kveld.

– Nå ble det nei, men det blir som det hadde blitt ved et ja. Det blir en splittet befolkning. Det har allerede blitt sånn at noen i kommunen ikke hilser på deg fordi de har funnet ut at du har sagt ja til sammenslåing, sier han.

– Dårlig

Thor Håkon Ramberg

Ordfører Thor Håkon Ramberg (KrF) i Rømskog.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK
Gudbrand Kvaal

Gruppeleder Gudbrand Kvaal i Senterpartiet forstår ikke hvorfor prosessen blir kalt uryddig.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Ordfører Thor Håkon Ramberg fra KrF sier til NRK at kveldens utfall var uventet.

– Det mener jeg på bakgrunn av hvordan dette ble bestemt. Det var ikke først og fremst, slik jeg oppfatter det, et problem at han var inhabil, sier han.

Hva mener du med det?

– Jeg oppfattet det som at man fjernet en som mente noe annet enn det man gjorde selv. Det er en dårlig måte å avgjøre en så viktig sak på, sier Ramberg.

Gruppeleder Gudbrand Kvaal i Senterpartiet forstår ikke hvorfor prosessen blir kalt for et «uryddig spill».

– Det har vært kjent en stund at denne problemstillingen skulle komme opp. De som taper blir alltid misfornøyd med noe slikt. Men slik er politikken.

Hva i hans stilling som mellomleder i Aurskog-Høland gjør ham inhabil?

– Det som gjør ham inhabil er at han har personalansvar på et felt som organisatorisk også ville omfatte Rømskog ved en sammenslåing.