Hopp til innhold

Romfolket må flytte fra Sognsvann

Romleiren på Statsbyggs grunn på Sognsvann må fjernes, etter at lagmannsretten har forkastet anken fra romfolket.

Romleir på Sognsvann

Det er ikke klart når leiren må fraflyttes. Statsbygg vil gå til namsmannen for å satt vedtaket ut i livet.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

I september bestemte Oslo byfogdembete at leiren skulle bort, men romfolket anket denne avgjørelsen. Nå er det endelig avgjort at romfolket må flytte fra leiren.

– Vi er jo fornøyde med at vår begjæring er tatt til følge og at vi har fått medhold i vårt ønske om at området skal fraflyttes. Nå er det bestemt at dette området ikke skal brukes til bosetting, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Friluftsområde

Hun mener at det med denne kjennelsen er slått fast at dette er et friluftsområde som skal være for allmenheten.

Det er ennå usikkert når utkastelsen vil skje, men det er trolig ikke lenge til.

– Det vil jo være slik at namsmannen foretar en utkastelse basert på denne kjennelsen. Bosettingen vil bli varslet på forhånd og så vil vi i Statsbygg komme inn og rydde etterpå, sier Aschim.

Årlig strid

Dette er det andre året hvor det er strid om romfolket har lov til å slå leir i skogen ved Sognsvann.

– Det rettslige grunnlaget er nå avklart for dette området. Så må vi vurdere hva som vil være en god måte å gå frem på hvis noen skulle slå seg ned på dette området også neste år, avslutter Aschim.

Venter med svar

Støttespillerne til romfolket i organisasjonen "Folk er folk" ønsker ikke å kommentere rettens avgjørelse.

– Det er ikke noe å kommentere i dag. Vi har ikke fått noen informasjon, annet enn det vi har lest i mediene, sier Bjønnulv Evenrud.

– Jeg har ikke hatt kontakt med romfolket som er i leiren. Jeg regner med at deres advokat får kjennelsen og at vi da blir informert, fortsetter han.


Deres advokat Cecilie Schjatvet har heller ikke fått noen skriftlig informasjon om lagmannsrettens avgjørelse.

– Jeg har ikke hørt noen ting, så dette kan jeg ikke kommentere nå, sier hun.