Romerike ber om flere vaksiner

Kommunene på Romerike har gått sammen om å be om flere vaksiner til regionen. De to regionrådene på Romerike har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de ber om dette, skriver Romerikes Blad.

De viser til utvalget ledet av Steinar Holden som anbefalte at områdene med høyest smittetrykk bør prioriteres for vaksiner.