Rødt-leder Bjørnar Moxnes må møte i retten

Bjørnar Moxnes ble for halvannet år siden anmeldt av bystyret for å ha brutt taushetsplikten. Han nekter å betale forelegget han fikk, og torsdag må Moxnes møte i Oslo tingrett.

Bjørnar Moxnes og Harald Stabell

Bjørnar Moxnes ser frem til rettsaken starter. Her sammen med sin forsvarer, Harald Stabell.

Foto: Lise Merete Olaussen / NRK

– Jeg har ikke publisert noen personopplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, sier Bjørnar Moxnes til NRK.

Det mener kommunen og politiet at Moxnes har gjort. I januar i fjor offentliggjorde han informasjon fra en granskingsrapport om Lindeberg-saken, der en hjelpepleier ble beskyldt for overgrep mot to pasienter. Rapporten Moxnes publiserte på Rødts nettside var langt mindre sladdet, enn den kommunerevisjonen hadde offentliggjort.

Tidligere i år fikk han et forelegg på 15.000 kroner for å ha brutt taushetsplikten for personer i kommunens tjeneste.

Det nekter Moxnes å betale, og i dag må han møte i retten.

– Jeg lar meg ikke instruere eller kneble av vedtak som de andre fatter. Jeg nekter å godta at andre politikere hemmeligholder informasjon som er helt nødvendig å vite for at rettsikkerheten både for pasienter og ansatte på sykehjemmene i Oslo blir ivaretatt, sier han.

Sladdingen blir et sentralt tema

Rødt-lederens forsvarer, Harald Stabell, vil legge ned påstand om frifinnelse.

– Det sentrale er om han har brutt taushetsplikten ved å oppheve sladdingen som ble gjort av kommunen. Vi mener han ikke har gjort det, sier Stabell.

Aktor Christer Gangsø vil ikke kommentere saken før rettssaken er i gang.

Politiet fikk saken i mars i fjor da et bredt flertall i bystyret gikk inn for å anmelde Moxnes. Da stemte bare Rødt og SV imot å anmelde partilederen.

Ordfører Fabian Stang vil ikke kommentere rettssaken som starter i dag.

– Dette er nå en sak for domstolene, sier han til NRK.

– Politianmelder ikke kollegaer

Moxnes reagerer på at han ble anmeldt.

– Det er spesielt at et bystyret fatter politisk vedtak om å anmelde en bystyrerepresentant og kollega. I et demokrati er vi uenige, diskuterer og kommer med argumenter, men man politianmelder ikke, sier han.

Partilederen er klar for å ta kampen i retten.

– Jeg synes det er viktig å ta en kamp mot hemmeligholdet, sier han.

Harald Stabell ønsket jussprofessor Jan Fridthjof Bernt som sakkyndig vitne i saken. Det ville ikke politiet, og i Borgarting lagmannsrett fikk de medhold.

De som nå står på vitnelisten er hjelpepleier Stig Berntsen, tidligere bystyrerepresentant for Rødt Erling Folkvord og generalsekretær i Redaktørforeningen Arne Jensen.

Det er satt av tre dager til saken i Oslo tingrett.