Hopp til innhold

Røde Kors søkte ikke om lov til meteorittleting – nå risikerer de straff

Da man regnet ut at meteoren hadde landet i Finnemarka, inviterte Røde Kors til meteorittjakt. Det skulle de ikke ha gjort.

Meteorittjakt Finnemarka

Mange interesserte involverte seg i letingen etter meteoritter.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Vi har konkludert i saken og kommet fram til at beredskapsøvelsen var et større arrangement som Røde Kors skulle ha søkt om og fått dispensasjon til for å kunne gjennomføre innenfor verneområdet.

Det skriver seksjonssjef for klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren, Ellen Lien, i en e-post til NRK.

Ellen Lien, Seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, fotog

Ellen Lien, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Statsforvalteren i Oslo og Viken har landet på at de nå sender saken videre til Miljødirektoratet, slik at de kan vurdere om det bør gis et overtredelsesgebyr.

Røde Kors legger seg flate.

– Det var nok en god idé og en god intensjon fra vår side å gjennomføre en øvelse på søk. Men det er klart at vi må ta til etterretning at vi ikke fulgte de linjene vi burde og skulle gjøre, sier Mari Ann Morken, daglig leder i Buskerud Røde Kors.

Leting etter meteoritter

Det var natt til søndag 25. juli i år at en stor meteor ble observert på nattehimmelen over hele Sør-Norge.

– Våre foreløpige analyser estimerer lokasjonen til å være over skogsområdet mellom Lier og Modum, kommenterte Anne S. Lycke, administrerende direktør i Norsar, på NORSARS nettside.

NRK fikk tilsendt en rekke bilder og videoer fra folk som observerte meteoren. Dette klippet er fra Arendal.

På ettermiddagen mandag 26. juli mottok NRK koordinatene for hvor eksplosjonen skjedde, noen kilometer over bakken:

59°52'38.3"N 10°11'10.7"E – cirka fire kilometer vest for Sylling.

Da startet letingen. Hvor også Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps inviterte folk med.

Her eksploderte meteoren, ifølge beregninger fra Jordskjelvinstituttet og Meteornettverket.

Søkte i naturreservat

Problemer er bare at Finnemarka er et naturreservat, og at Statsforvalteren ikke ble kontaktet på forhånd. I verneforskriften for Finnemarka naturreservat står det at «bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt».

Mari Ann Morken er daglig leder i Buskerud Røde Kors.

Mari Ann Morken er daglig leder i Buskerud Røde Kors.

Foto: Røde Kors

Etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra Naturvernforbundet i Lier, startet Statsforvalteren dialogen med Røde Kors. NRK har fått innsyn i brevet Statsforvalteren i Oslo og Viken har oversendt til Miljødirektoratet. Der står det at Røde Kors kontaktet Statskog, som er grunneier, for å få tillatelse til å søke i området.

De søkte derimot ikke tillatelse hos Statsforvalteren.

– Burde dere visst det?

– Ja, det burde vi ha visst. Vi skulle stoppet litt før. Men det tar vi med oss nå, og vi har en god dialog med Statsforvalteren rundt dette, forklarer Morken.

---3

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Viken fylke. Finnemarka er avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør.

Foto: Shad Madian / NRK

Vil ikke anmelde saken

Statsforvalteren i Oslo og Viken konkluderer i brevet med at de har vurdert at det foreligger brudd på forbudet mot større arrangementer. Men de vurderer at overtredelsen ikke er av et slikt omfang eller alvor at det er grunn til å anmelde saken.

Men i brevet skriver de at man kan ilegges overtredelsesgebyr etter pålegg fra myndighetene. Sanksjonsmiddelet trådte ikke i kraft før 1. januar 2021, og er foreløpig ikke tatt i bruk. Myndigheten til å pålegge overtredelsesgebyr er delegert til Miljødirektoratet, og derfor er saken nå sendt videre.

Statsforvalteren skriver i brevet at hvis Miljødirektoratet ilegger et overtredelsesgebyr, bør det vektlegges at overtredelsen ikke kan anses som grov. Det bør også vektlegges at Røde Kors er en frivillig organisasjon, og at overtredelsen ikke er gjort for å oppnå økonomisk vinning.

Morken i Røde Kors forteller at de i alle år har hatt et godt samarbeid med Statsforvalteren, og at de nå tar den eventuelle straffen fra Miljødirektoratet.

– Vi tar det som måtte komme derfra. Og så tar vi en ny gjennomgang av våre interne rutiner for å sikre at vi unngår dette i fremtiden, sier Morken.