Disse kommunene blir lite fristende å fri til

ROBEK-kommunene i landet kan ha et dårligere utgangspunkt når kommunereformen skal gjennomføres. Det mener eksperter.

Karl Johan Valderhaug viser fram gullringen

VANSKELIG EKTESKAP: Eksperter mener ROBEK-kommuner kan framstå som lite attraktive for andre kommuner når det nå er snakk om å slå sammen flere kommuner til en større kommune.

Foto: Morten Andersen / NRK

– De kommunene som står på lista har en vanskelig økonomi. Derfor vil de ha et dårligere utgangspunkt enn de kommunene som ikke står på lista.

Det mener Jens Einar Johansen. Han jobber som seniorrådgiver i KS. Totalt er det 46 kommuner i landet som er registrert på denne lista.

– Andre kommuner kan føle at de må være med på å betale det underskuddet den andre kommunen har fra tidligere. Utfallet er da at en kommune må betale for tidligere forbruk for andre kommuner, sier Johansen.

– Utfordrende

Bent Brandtzæg er forsker i Telemarksforsking, og jobber mye med prosessene rundt kommunesammenslåinger. Han mener det er mye som spiller inn i slike prosesser, blant annet tilhørighet. Samtidig er han enig i at økonomien er viktig, og at ROBEK-kommunene kan være med på å skape en ubalanse.

Bent Brandtzæg

Bent Brandtzæg i Telemarksforsking tror svak økonomi i en kommune kan ha innvirkning ved kommunesammenslåing.

Foto: Telemarksforsking

– Det kan oppstå harmoniseringsutfordringer dersom en "rik" kommune slår seg sammen med en kommune med svak økonomi. Den "rike" kommunen kan føle at den må være med på å finansiere en annen kommune med dårligere økonomi, sier Brandtzæg.

– Er en ROBEK-kommune mer uattraktiv å slå seg sammen med enn andre kommuner?

– Ja, men det kommer litt an på hvilke andre utfordringer som også er der. Det er klart at det kan spille en rolle dersom forskjellen på økonomien er stor.

Hole velger Bærum

Hole kommune er et eksempel på en kommune som har hatt god økonomi over lang tid. Olav Thon er mye av grunnen til det, men nå når han i de siste årene har gitt bort store deler av formuen sin, merkes det på skatteinntektene i kommunen.

I en innbyggerundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling for blant annet Hole kommune, viser at 51 prosent av befolkningen ønsker at kommunen skal stå alene. Hvis de likevel måtte velge en kommune er det et flertall på 37 prosent for å slå seg sammen med Bærum kommune. Ringerike kommune får 26 prosent oppslutning i undersøkelsen, og Ringeriksregionen får 23 prosent.

Per Berger

Ordfører i Hole kommune, Per Berger, sier økonomien i kommunen har endret seg de siste årene, og at det kan ha innvirkning på kommunesammenslåingen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Ringerike er en av to ROBEK-kommuner i Buskerud, og ordfører i Hole kommune, Per Berger, tror det kan ha hatt en innvirkning på at flere av innbyggerne heller ser mot Bærum kommune.

– Hole kommune har hatt en god økonomi i mange år og dermed hatt mulighet til å skjemme bort befolkningen. Det at vi nå må ta bort goder som innbyggerne før har hatt gjør at det kan friste mest for innbyggerne å opprettholde det nivået mest mulig ved å rette seg mot skattesterke kommuner fremfor skattesvake.

-Vi har god nok økonomi

Ordføreren i Ringerike kommune, Kjell Hansen, mener derimot at kommunen har en stabil økonomi, på tross av at de er en ROBEK-kommune.

Kjell B. Hansen

Ordfører i Ringerike kommune, Kjell Hansen, mener kommunen har en stabil økonomi, og at de snart er ute av ROBEK-registeret.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi har gjennom flere år jobbet med omstilling og fornyelse i kommunen. Selv om vi som kjent er en ROBEK-kommune, er situasjonen slik i dag at ROBEK-tilknytningene tilsvarer 2 millioner kroner, som betyr at vi vil være ute av det systemet i løpet av kort tid.

– Hva tenker du om resultatene av innbyggerundersøkelsen der 37 prosent av befolkningen i Hole retter seg mot Bærum kommune?

– Det er trist. Hvorvidt Hole har en større fordel av å gå mot for eksempel Bærum har jeg vanskelig for å forstå, sier Hansen.

Kommuner registrert i ROBEK:

Fylke

Kommuner

Østfold

Halden

Hobøl

Hedmark

Åsnes

Oppland

Vestre Toten

Buskerud

Nedre Eiker

Ringerike

Vestfold

Tønsberg

Svelvik

Telemark

Sauherad

Rogaland

Haugesund

Hordaland

Stord

Osterøy

Sogn og fjordane

Vik

Årdal

Askvoll

Bremanger

Selje

Møre og Romsdal

Ålesund

Hareid

Stranda

Sykkylven

Fræna

Sør-Trøndelag

Bjugn

Roan

Røros

Holtålen

Nord-Trøndelag

Leksvik

Nordland

Hattfjeldal

Hemnes

Saltdal

Hamarøy

Tysfjord

Ballangen

Flakstad

Vestvågøy

Moskenes

Troms

Torsken

Lenvik

Storfjord

Nordreisa

Finnmark

Kautokeino

Porsanger

Karasjok

Gamvik