Risikerer to års fengsel

Fire ansatte i Secora og én i Oslo havn risikerer to års fengsel for ulovlig dumping av giftslam ved Malmøykalven.

Giftdeponering ved Malmøykalven
Foto: Åsmund Haslie/NRK

Etterforskningen viser at slammet er dumpet på feil måte og at 33 000 m3 kan ha havnet på avveie.

En av dem det er tatt ut tiltale mot er den tidligere prosjektlederen fra Oslo havn. Styreleder Bernt Stilluf Karlsen stiller seg uforstående til at en av hans ansatte er personlig tiltalt.

Bernt Stilluf Karlsen

Bernt Stilluf Karlsen

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

-Jeg reagerer fryktelig hardt på det, fordi det er en prosjektleder som er beordret til å påta seg ledelsen av dette prosjektet, hun har gjort en fantstisk innsats, utrolig flink og lojal, og så i ettertid så blir hun tiltalt for å eventuelt ikke ha kontrollert en entrerenør godt nok. Og hvis det er slik at hun kommer til å bli dømt, så vil det bli helt umulig å få folk til å påta seg prosjektlederoppgaver i fremtiden, innenfor miljøsektoren.

Oslo havns prosjektleder Torild Jørgensen er tiltalt for medvirkning for brudd på forurensingsloven.

Aktor Carl Graff Hartmann ved Oslo politidistrikt, begrunner tiltalen slik:

- Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot de vi mener er skyldige i denne forurensingen.

Tiltalt for falsk forklaring


Oslo Havns prosjektleder må sammen med mudringsselskapet Secora møte i Oslo tingrett idag tiltalt for miljøkriminalitet. Norges Geotekniske Institutt må også møte i retten tiltalt for falsk forklaring. NGI har hatt ansvaret for å overvåke det omstridte prosjektet.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Entreprenøren,Secora, står tiltalt

Foto: Åsmund Haslie/NRK


Secora er entreprenøren som har stått for oppryddingen i Oslos havnebasseng og selskapet skal ha dumpet 33 000 kubikkmeter svært miljøfarlig slam i havoverflaten - i stedet for å slippe det rolig ut ned ved bunnen - slik at det ble liggende.

Fester ingen lit til rapporten

For noen uker siden frikjente Norges Geotekniske Institutt, NGI seg selv og de medtiltalte for virkningene av lovbruddene i en ny rapport.

Sluttrapporten fra NGI viser at de ulovlige utslippene av store mengder giftig slam rett i overflatevannet ikke har ført til mer forurensning.

Dumpingmotstandere fester ingen lit til rapporten siden NGI selv er tiltalt for juks og falsk forklaring.

Uansett om dumpingen av giftig slam har ført til mer forurensing eller ikke, er loven om forurensing klar:


- Det som man skal være klar over når det gjelder forurensingslovens forbud mot forurensing det er at det rammer både de situajosnene hvor det har inntrådt en forurensing og i de situasjonene hvor det er bare er fare for forurensing, avslutter Aktor Carl Graff Hartmann ved Oslo politidistrikt