Hopp til innhold

Risikerer over 90 millioner i minus

Halden kommune kan gå mot et underskudd på 90 millioner i år, ifølge en rapport fra rådmann Per Egil Pedersen. Om dette skjer, blir det tredje året med driftsunderskudd i kommunen.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

Rådmann Per Egil Pedersen konkluderer med at Halden risikerer et underskudd på over 90 millioner i år.

Foto: Halden Dagblad

Om ikke Halden kommune får hjelp fra staten, går de mot et underskudd på 90 millioner kroner i 2011. Det slår rådmannen i kommunen fast i en ny rapport, skriver Kommunal Rapport.

LES OGSÅ:

Tredje år på rad

Prognosen for 2011 tilsa et underskudd på 73 millioner kroner, ifølge rapporten per 31. august. I tillegg peker rådmann Per Egil Pedersen at I tillegg til dette er det 17 millioner kroner i utgifter, som kommunen til nå har satset på at staten skal dekke.

Disse pengene må imidlertid tas inn i regnskapet i år om det ikke dukker opp tilskudd. Da kan underskuddet for kommunen bli på 90 millioner kroner.

2011 blir i så fall det tredje året på rad med driftsunderskudd i Halden.

Kraftig reduksjon i tjenester

Det nye kommunestyret blir nødt til å dekke inn dette beløpet i 2013-budsjettet. Hvis ikke de klarer dette, vil Halden havne i Robek. Da blir kommunen nødt til å få godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet hver gang det skal inngås låne eller langsiktige leieavtaler.

Å dekke inn underskuddet vil «by på meget store utfordringer og en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet innenfor alle områder», konkluderer rådmannen.

Driftsnivået i kommunen er for høyt sett i forhold til budsjett, ifølge rådmannen. Høye lønnskostnader er den viktigste grunnen til at budsjettet og regnskapet ikke går opp.

– Kommunen sliter også med en kraftig underfinansiering fra statens side av
barnehagesektoren, slår rådmannen fast i rapporten.

LES OGSÅ:

Sparetiltak mangler effekt

Sparetiltak som er vedtatt og satt i verk i kommunen, har heller ikke hatt den effekten som var ventet.

– Vedtatte tiltak både i budsjett 2011 og tiltak vedtatt i formannskapet i juni, har ikke fått den prognostiserte effekten på utgiftsnivået som beregnet, heter det i økonomirapporten.

Nye kuttiltak vil komme i budsjettforslaget for 2012, som legges fram 3. november.

Budsjettet for 2012 ble i sin tid lagt fram av det avtroppende flertallet i Halden, Ap, SV og KrF.