Risikerer kjempebot etter hogst

Flere personer risikerer å få saftige bøter og et betydelig erstatningskrav etter ulovlig hogst på Drammen kommunes eiendom ved Stordammen.

Jan-Henrik Håkestad

Jan-Henrik Håkestad ved Krimvakta i Drammen sier at de som har felt trær ulovlig i Drammen kan ende opp med store forelegg.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det er alvorlig at det er noen som skal ha fjernet det meste av vegetasjon akkurat i dette området og det ser vi alvorlig på, sier leder av krimvakta ved Drammen politistasjon, Jan-Henrik Håkestad.

Det var i fjor høst kommunen oppdaget at det var felt om lag 50 større og mindre trær i området mellom et nytt boligfelt og Stordammen på Konnerud. Etter at kommunen sendte ut et brev til beboerne i området, fikk de en henvendelse fra en beboer. Vedkommende innrømmet å ha felt en del trær, og begrunnet det med at mange av dem var råtne og dårlige.

Les mer om dette her: Ulovlig hogst i friområde

ULOVLIG HOGST

Det er i dette området det har blitt felt en rekke trær ulovlig.

Foto: Ingvild-Anita Velde

Kommunen har anmeldt forholdet

Drammen kommune anmeldte i desember 2013 forholdet. Det kan bli dyrt for dem som står bak den ulovlige trehogsten.

– Vi ønsker ikke at det skal felles trær på kommunens grunn uten at det søkes hos oss først. Det er fordi at vi skal gjøre en vurdering fra vår fagkompetanse, og det er også sånn av vi kan engasjere folk til å gjøre nødvendig hogst hvis vi anser det som nødvendig, sier Marte Høibraaten, som er avdelingsleder i parkavdelingen i kommunen.

Marte Kristine Høibraaten, avdelingsleder for park i Drammen kommune

Marte Høibraaten hos Drammen kommune, sier at de ønsker at folk skal søke om trefelling før de faktisk gjør det.

Foto: Kate Barth-Nilsen

– Skjer det ofte at kommunen anmelder privatpersoner som tar seg til rette i friluftsområder?

– Det skjer ikke ofte, men det har skjedd tidligere.

For det har skjedd tidligere. I 2009 fikk tre beboere på en annen del av bydelen Konnerud i Drammen hvert sitt forelegg på 30 000 kroner etter ulovlig fjernet vegetasjon i området. Den gangen ble det også kappet ned cirka 50 trær. En fjerde beboer ble imidlertid frikjent i Drammen tingrett i 2010 ettersom han ble fortalt av naboer at dette var lovlig virksomhet.

Politiet undersøker

Politiet har avhørt flere personer til tilstår å ha hogget ned en del av trærne ved Stordammen. Men fremdeles gjenstår noen vitneavhør og politiet utelukker ikke at det kan vise seg at flere beboere har noe å svare for i denne saken. De som står bak hogsten risikerer å måtte betale dyrt for det:

– Ulovlig hogst er et skadeverk og straffereaksjonen vil være betinget av hvor stort og hvor omfattende skadeverket er. Jeg vil anta at dette vil ligge på forelegg i størrelsesordenen fra 10 000 til 100 000 kroner, avhengig av hvor alvorlig og hvor stor skadeverksomfang det er snakk om, sier Håkestad.

Og det er heller ikke sikkert at de ansvarlige slipper unna med bøter. Kommunen vil at området skal settes i stand igjen. Dermed kan det også bli snakk om erstatning.

– Jeg vil vel ikke tro at det er mulig å sette dette området tilbake i den stand det var. Her er det store busker og gamle trær som nok er umulige å tilbakeføre, men kommunen har et ønske om å få tilbakeført området i en ny og mer representativ tilstand. Og i det så ligger det å rydde opp i nedfall og tilbakeføring av eventuelt nye tær.

Fått bedre utsikt

Hva som er motivet for den ulovlige hogsten, kan ikke politiet si så mye om ennå. Men at det er blitt bedre utsikt fra boligfeltet og ned til Stordammen, er det ingen tvil om.

– Alle kan jo se at her har det blitt en bedre utsikt, og man kan jo spekulere i om dette har vært en hensikt, avslutter Håkestad.

Les også: Risikerer 50.000 i bot for trehogst

Les også: Vil anmelde kutting av trær