Risikerer å miste båter etter hummeraksjon

En 80 år gammel Fredrikstad-mann risikerer å bli fratatt flere båter. I dag møter han for retten, etter at Kystvakten gjennomførte en aksjon mot ulovlig hummerfiske i fjor sommer.

ulovlig hummerfiske

Fra Kystvaktens aksjon i fjor sommer.

Foto: Remi Drageset / NRK

80-åringen erklærte seg delvis skyldig, da saken begynte i Fredrikstad tingrett i formiddag.

Statsadvokatene har tiltalt mannen for brudd på havressursloven for fangst av hummer i fredningstiden og for fangst av hummer under minstemålet.

I tiltalten, som ble lagt fram for tingretten i dag, tas det forbehold om inndragning av en sjark og to joller i tillegg til fiskeredskap.

Midt i juli i fjor aksjonerte Kystvakta langs Østfold-kysten, etter at Fiskeridirektoratet hadde fått tips om ulovlig hummerfiske. Aksjonen førte til at to menn, tiltalte i denne saken og en mann i 40-årene, ble siktet for ulovlig fiske.

Skulle fiske makrell, fikk hummer

80-åringen forklarte i retten at han skulle ut å fiske etter makrell en julidag i 2015.

– Jeg skulle fiske etter fisk vi kunne spise, men det var hummer som hadde gått inn i torskegarnet, forklarer han.

Totalt fant politiet 23 hummer i samlenettet til mannen. På spørsmål fra aktor opplyser mannen at hummerne var et resultat over flere dagers fiske.

– Det eneste feil vi gjorde var å ikke slippe ut hummerne med en gang. Vi skulle ikke ta de med hjem, men jeg erklærer meg skyldig på det punktet, forklarte 80-åringen i retten.

Mannen målte ikke hummerne, og sjekket ikke for rogn. Han forklarer at de var delvis enige om å slippe de ut igjen, og han angrer på at han ikke slapp de ut igjen umiddelbart.

Hummer til restaurant

I politiavhør har mannen forklart at han hadde en avtale med innehaverne av en kinesisk restaurant i Fredrikstad. Han hadde fått en bestilling på ti hummer som han skulle levere. I retten tar 80-åringen avstand fra dette og mener det hele var en misforståelse.

– Moren til innehaveren skulle komme på besøk til Norge, og da skulle vi skaffe en hummer til henne, kjøpe en eller hva som helst. Men moren dro tilbake til Kina, så det var ikke noen tanke at hun skulle få noen av de.

I avhør har mannen forklart han ikke skulle ha betalt av innehaveren av den kinesiske restauranten, de var bekjente og hun skulle få den så godt som gratis.

Oppbevarte åleruser utendørs

I august 2015 ble 80-åringen igjen stoppet av politiet på sjøen. Denne gangen med to åleruser i båten.

– Det er helt høl i hue hele saken, utbrøt den tiltalte under utspørring av aktor.

Han forklarte i retten at han i åtte-ni år har oppbevart to lenker med ruser på Ternskjær i Fredrikstad. Tiltalte mener det aldri er folk på Ternskjær og at det er lettere å oppbevare rusene der enn hjemme.

– Jeg sa til politiet når politibåten kom: «Kom og se!». Vi hadde tom båt, likevel tok de med seg alt. Det er ikke mulig å fiske på grunna ved Terneskjær, mener han.

80-åringen innrømmer ikke straffeskyld for å ha fisket med åleruser.

– Det har vært forferdelig tungt

80-åringen forklarte i retten at han har drevet med fiske hele livet og at han er den personen i Østfold som har vært mest på sjøen.

– Det blir forferdelig tøft om de tar fra meg retten til å fiske.

Politiet beslagla to båter fra mannen i fjor, en sjark og en jolle. 80-åringen mener det har vært tungt siden politiet beslagla båtene.

– Båtene ble ikke brukt når jeg ble tatt med hummer, de lå på land. Det er høl i hue at de skal inndra båtene.

Aktor har varslet at båtene kan bli begjært inndratt.

Hummer

– Dessverre må man nok anta at mørketallene når det gjelder hummerfiske er store, sier aktor Morten Lunden.

Foto: Yngve Hustad Reite / NRK

– Det er en inndragning som dels er begrunnet i at noe av dette har blitt brukt i ulovlig fiske, og en anførsel om det som kan kalles en preventiv inndragning. Man anser at det er en stor fare for at disse båtene vil bli brukt til fremtidig ulovlig fiske, forteller aktor Morten Lunden til NRK.

Den tiltalte jobbet i mange år som ålefisker.

– Jeg har levert mest ål i Norgeshistorien. Det verste for meg var når ålen ble fredet. Når de tok fra meg muligheten til å fiske ål, var det forferdelig tøft, forklarte 80-åringen.

Strafferamme på inntil ett år

Morten Lunden

Aktor Morten Lunden forteller at det ikke er ofte denne typen saker havner i retten.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Strafferammen for brudd på havressursloven er fengsel i inntil ett år, for det han er tiltalt for. Men det er ikke det som blir påstanden, den blir nok lavere enn det, sier Lunden.

I sitt innledningsforedrag la aktor vekt på at hummeren er historisk belastet og at det derfor er satt inn en rekke begrensninger i fisket av hummer. Det er ikke daglig at brudd på havressursloven havner i retten.

– Det er ikke så ofte vi er i retten med denne type saker. Det er ikke uvanlig i og for seg, men en sak med et så stort omfang og med et element av gjentagelse er ikke så vanlig, forklarer aktor Lunden.

– Dessverre må man nok anta at mørketallene når det gjelder hummerfiske er forholdsvis store, fortsetter han.

– Det er klart at han er lei seg og fortvila for det som har skjedd, samtidig må han ta ansvar for det han har erkjent straffeskyld for, forteller forsvarer for 80-åringen, Bjørn Robert Antonsen.

Totalt er 80-åringen tiltalt for åtte forskjellige punkter. Han har innrømmet straffeskyld for fem.

– Det som i all hovedsak gjelder hummerfisk er erkjent, også er det et forhold hvor det er påstått et ulovlig type fiske, det er ikke erkjent, oppsummerer forsvareren.

Aktor har lagt frem en påstand om tap av retten til å utøve fiske.

– Det å inndra hans mulighet til å komme på sjøen i denne sammenhengen, er nok et vanskelig punkt for han, avslutter Antonsen.