Ringerike kommune får kritikk

Ringerike kommune får sterk kritikk av Helsetilsynet for Ikke å ha system for forsvarlig saksbehandling og oppfølging av sine helse- og omsorgstjenester. Manglende informasjon til publikum, tilfeldig vurdering av brukernes behov, og manglende oppfølging av om tildelte tjenester er forsvarlige, er blant det Helsetilsynet peker på i en tilsynsrapport. Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg i Ringerike, Kirsten Orebråten sier kommunen allerede er i gang med å rette opp manglene.