Riksvei 7 stenges i flere dager

Riksvei 7 blir stengt sør for Gulsvik i Flå fra i ettermiddag klokken 15 og noen dager framover. Årsaken er akutte skader på vegen. Deler av vegbanen er blitt undergravd og må repareres omgående. Omkjøring via E16 Valdres og fv. 40 Numedal.