Riksadvokaten: Politiet får ikke henlegge Morgans anmeldelse

Riksadvokaten ber Spesialenheten for politisaker etterforske Morgan Andersens anmeldelse av politiet videre.

Morgan Andersen
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Morgan Andersen anmeldte politiet den 28. august i fjor, fordi han mener politiadvokat Kåre Solvoll hadde levert ut taushetsbelagte saksdokumenter til Aftenposten. Solvoll ledet etterforskningen av skattesakene rundt FFK og spiller Raio Piiroja. Aftenposten har brukt politiets dokumenter i sine forberedelser til ærekrenkelsessaken Andersen gikk til mot avisen.

  • Les mer om Andersen vs. Aftenposten:

Aftenposten anker i Morgan-saken

Morgan Andersen vant fram mot Aftenposten

Krever 4,3 millioner i erstatning

Spesialenheten for politisaker henla først Andersens anmeldelse av politiet, men han klagde saken inn til Riksadvokaten.

Morgan Andersen er fornøyd

– Jeg er veldig glad for at det går an å nå fram, sier Morgan Andersen om Riksadvokatens beslutning.

-Spesialenheten har jo henlagt alt jeg har kommet med. Men jo lenger opp i systemet du kommer, jo sterkere står rettssikkerheten. Så det lønner seg ikke å gi seg ved første instans.

Andersen tolker Riksadvokatens avgjørelse som at de anser Solvoll som skyldig i å ulovlig ha gitt Aftenposten tilgang til de dokumentene som var på det tidspunktet i Piiroja-saken, som involverte veldig mange mennesker.

– Aftenposten har hatt fri tilgang til å bruke dette med ett advokatfirma, og så med et annet. Og har da innkalt alle sine vitner, og kunne forberede sin rettssak i henhold til de dokumentene de har fått av Østfold politidistrikt, sier Andersen.

Ønsker ikke kommentere

Politiadvokat Kåre Solvoll sier til NRK at han ikke har hatt mulighet til å lese Riksadvokatens vurdering, og derfor ikke kan kommentere den.

– Jeg ønsker heller ikke å kommentere saken, siden den er under etterforskning i Spesialenheten, fortsetter Solvoll.

Heller ikke Riksadvokatene ønsker å kommentere saken, opplyser statsadvokat Anders Blix Gundersen, som har skrevet påtegningen til Spesialenheten.

Ikke overbevist

Riksadvokatens vurdering ble sendt den 6. november.

Ifølge den er det grunn til å «foreta enkelte ytterligere etterforskningsskritt» i saken. De er ikke overbevist om at politiadvokat Kåre Solvoll hadde gode nok grunner til å gi saksdokumentene fra det som da var en etterforskning av Morgan Andersens eventuelle tilknytning til skattesakene rundt Raio Piiroja og FFK.

I og med at Solvoll synes å ha vært klar over at materialet som ble lånt ut, inneholdt taushetsbelagt informasjon, er det mye som taler for at en eventuell overtredelse av straffelovens §121 har vært forsettlig.

Riskadvokatens påtegning ved statsadvokat Anders Blix Gundersen

Strenge regler for å låne ut dokumenter

Påtaleinstruksens §16-5 åpner for at politiet kan gi ut saksdokumenter i en gående sak, men med store forbehold:

«For øvrig kan dokumentene i en verserende straffesak bare lånes ut når særlige grunner foreligger og det anses ubetenkelig av hensyn til sakens videre behandling.

Er utlånsbegjæringen begrunnet med at dokumentene ønskes benyttet som bevis i en sivil tvist, jf. tvisteloven § 21-5, kan de bare lånes ut etter begjæring av vedkommende domstol.»

Aftenposten fikk papirene under forberedelsene til den sivile ærekrenkelsessaken Andersen hadde gått til mot Aftenposten, etter at avisen knyttet Andersen til en faktura på en million kroner, for talentspeiding og assistanse i det svenske fotballmarkedet.

Avisen tapte ankesaken mot Andersen i Borgarting lagmannsrett i oktober, men har anket.