Hopp til innhold

Rike får gratis AKS, fattige faller utenfor

Mange østkantfamilier med god råd vil få tilbud om gratis aktivitetsskole (AKS) med Oslo-byrådets opplegg. Fattige familier i "feil bydel" faller utenom.

Nye Bjørvika med Barcode til høyre

GRATIS AKS HER: Bjørvika ligger i bydel Gamle Oslo. Men byrådets opplegg vil familiene som bor og flytter inn her få tilbud om gratis aktivitetsskole.

Foto: Placebo Effect

NRK har gått gjennom Oslo kommunes levekårsstatistikk for de 91 såkalte delbydelene som Oslos 15 bydeler er delt inn i. Den viser store forskjeller innad i bydelene.

Fattige på Frogner

Det kanskje mest overraskende er at flere områder i bydel Frogner har en høyere andel lavinntektsfamilier enn gjennomsnittet for Oslo og flere med dårlig råd enn mange områder i "gratisbydelene".

Kari Andreassen, bydelsdirektør bydel Frogner

STORE FORSKJELLER: Bydel Frogner er mer sammensatt enn folk flest tror, sier bydelsdirektør Kari Andreassen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Bydel Frogner er mye mer sammensatt enn folk flest tror, bekrefter bydelsdirektør Kari Andreassen.

– Internt i bydelen er det store forskjeller. Du har delbydeler hvor de som bor der har gjennomgående mye lavere inntekter enn andre deler av bydelen.

– De har mindre muligheter til å komme inn på sosiale arenaer og delta på fritidsaktiviteter enn andre barn i bydelen har.

Hva tenker du da om at Frogner ikke er blant bydelene som skal tilbys gratis aktvitivitetsskole?

– Det er først om fremst et politisk spørsmål. Men jeg ser at barn i bydel Frogner kanskje hadde trengt gratis AKS, noe de ikke får muligheten til fordi de bor i feil bydel, sier Kari Andreassen.

– Alle som har utfordringer med å betale AKS eller andre tilbud til barn, har mulighet til å søke ulike type støtteordninger, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Store forskjeller i øst

Levekårsstatistikken avdekker enda større forskjeller mellom delbydelene i øst enn i vest. Særlig delbydeler som består av etablerte villastrøk har lav andel fattige barnefamilier, slik som gamle Stovner, Høybråten og Årvoll.

Delbydelen Hellerudtoppen i bydel Alna har eksempelvis like lav andel lavinntektsfamilier som delbydel Holmenkollen i bydel Vestre Aker.

Også mer sentrumsnære delbydeler med nye boligprosjekter, slik som Hasle-Løren, scorer bedre på levekårsstatistikken.

Det er også verdt å merke seg at både Bjørvika og Sørenga (bydel Gamle Oslo) kommer inn under gratisordningen. Disse fanges i liten grad opp av statistikken fordi den er basert på 2012-tall.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

IKKE BARE INNTEKT: Gratis AKS handler ikke bare om inntekt, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Rushda Syed / NRK

Ikke bare inntekt

– Gratis kjernetid i AKS i de bydelene vi ønsker å starte med handler ikke bare om inntekt, men også om hvilke språkutfordringer den enkelte elev har, sier Tone Tellevik Dahl.

Hvorfor får da norskspråklige middelklassefamilier på østkanten som har råd til det gratis AKS?

– Vi syns det er viktig å likebehandle elevene i de områdene hvor vi har størst språkutfordringer og hvor deltagelsen i AKS er lavest.

Så dette handler ikke om økonomisk rettferdighet?

– Det handler om et nytt tiltak i områder hvor vi allerede har satset stort med både kommunale og statlige midler for å utjevne levekår, sier skolebyråden.

Se levekårsstatistikken for din bydel og delbydel: